Erasmus+ mažos apimties partnerystės projektas Sektorinių ekspertų tarybų veiklą Baltijos šalyse koordinuojančių institucijų bendradarbiavimo stiprinimas (SECBaltics)

Sektorinių ekspertų tarybų veiklą Baltijos šalyse koordinuojančių institucijų bendradarbiavimo stiprinimas

Nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Latvijos darbdavių konfederacija kartu su Latvijos žemės ūkio organizacijų bendradarbiavimo taryba (LAOCC), Latvijos nacionaliniu kultūros centru (LNCC), Estijos kvalifikacijų tarnyba (EQA) ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru (KPMPC) ), įgyvendina Erasmus+ Profesinio mokymo mažos apimties partnerystės projektą „Sektorinių ekspertų tarybų veiklą Baltijos šalyse koordinuojančių institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“ (SECBaltics) (Nr. 2021-2-LV01-KA210-VET-000051300).

Projekto tikslas – užmegzti partnerystę, skatinti bendradarbiavimą ir keitimąsi gerąja patirtimi tarp sektorinių ekspertų tarybų darbą koordinuojančių institucijų bei kitų suinteresuotųjų šalių, dalyvaujančių profesinio mokymo plėtroje Baltijos šalyse.

Pagrindinės projekto veiklos:

1. Organizuoti mokymo vizitus į Estiją, Lietuvą ir Latviją, siekiant išsiaiškinti, kaip kiekvienoje Baltijos valstybėje organizuojamas sektorinių ekspertų tarybų darbas;

2. Organizuoti virtualų mobilumą ir keistis gerąja patirtimi tarp sektorinių ekspertų tarybų Baltijos šalyse, organizuojant susitikimus projektinei veiklai planuoti bei seminarus keistis gerąja patirtimi.

Įgyvendinus projektą, planuojama padėti pagrindus ilgalaikei partnerystei tarptautiniu lygiu, taip pat skatinti trijų Latvijos SEC koordinuojančių institucijų bendradarbiavimą nacionaliniu lygiu. Projektas suteiks galimybę rasti gerosios patirties pavyzdžių, stiprinti bendradarbiavimą ir sukurti bendrą požiūrį į SEC funkcijų įgyvendinimą tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygiu.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojai dalyvavo mokymosi vizite Latvijoje

image