Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojai dalyvavo mokymosi vizite Estijoje

Rugsėjo 13-14 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojai dalyvavo mokymosi vizite Estijoje. Mokymosi vizitas yra viena iš pagrindinių Erasmus+ Profesinio mokymo mažos apimties partnerystės projekto „Sektorinių ekspertų tarybų veiklą Baltijos šalyse koordinuojančių institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“ (SECBaltics) (Nr. 2021-2-LV01-KA210-VET-000051300) veiklų. Projektą nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. įgyvendina Latvijos darbdavių konfederacija kartu su Latvijos žemės ūkio organizacijų bendradarbiavimo taryba (LAOCC), Latvijos nacionaliniu kultūros centru (LNCC), Estijos kvalifikacijų tarnyba (Kutsekoda) ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru (KPMPC). Projekto tikslas – užmegzti partnerystę, skatinti bendradarbiavimą ir keitimąsi gerąja patirtimi tarp sektorinių ekspertų tarybų darbą koordinuojančių institucijų bei kitų suinteresuotųjų šalių, dalyvaujančių profesinio mokymo plėtroje Baltijos šalyse.

Pirmąją vizito dieną lankytasi Estijos kvalifikacijų tarnyboje (Kutsekoda): susipažinta su Estijos kvalifikacijų sistema bei OSKA – darbo jėgos ir įgūdžių poreikių, reikalingų Estijos ekonominei plėtrai, analize.

Antrąją vizito dieną lankytasi Olustverės paslaugų ir kaimo ekonomikos mokykloje. Mokykla įkurta 1914 metais. Mokyklai taip pat priklauso geriausiai Baltijos šalyse išlikusi dvaro valda, kurią sudaro 29 pastatai. Mokymo programų grupės: žemdirbystė; turizmo, maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos; maisto perdirbimas; verslo paslaugos; dizainas ir rankdarbiai. Mokykloje yra trys pagrindinės specializacijos sritys: žemės ūkio, paslaugų ir maisto perdirbimo.

co-funded-by