Tolesnė parama įgyvendinant nacionalinę kvalifikacijų sąrangą Šiaurės Makedonijoje

11

ES Dvynių programos projektą Tolesnė parama įgyvendinant nacionalinę kvalifikacijų sąrangą, finansuoja Europos Komisija.
Projekto kodas: Nr. MK IPA 17 SO 01 21
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-10-01 – 2023-12-31

Projektą įgyvendina, bendradarbiaujant su Šiaurės Makedonijos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Studijų kokybės vertinimo centras, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Europos socialinio fondo agentūra, Prancūzijos Vyriausioji mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo vertinimo taryba (HCERES), Slovėnijos Respublikos profesinio mokymo institutas (CPI).

Projekto tikslas – stiprinti Šiaurės Makedonijos nacionalinę kvalifikacijų sąrangą bei spartinti jos praktinį įgyvendinimą siekiant padidinti įsidarbinimą, judumą bei socialinę besimokančiųjų ir dirbančiųjų integraciją.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas kokybės užtikrinimo procedūrų plėtotei bei jų įgyvendinimui, skaidrumui ir bendrosios mokymosi visą gyvenimą kompetencijos gebėjimų stiprinimui bendrajame, profesiniame ugdyme ir aukštajame moksle, kokybės bei mokslo ir studijų pritaikomumo rinkos poreikiams gerinimui, sąsajų tarp formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi kūrimui bei mokymosi pasiekimų, įgytų įvairiose mokymosi aplinkose, pripažinimui.

Projekto naujienos

Pradedamas įgyvendinti ES Dvynių programos projektas Šiaurės Makedonijoje

Projekto naujienlaiškis, 2022 m. sausis

Iškilmingai pradėtas naujas Dvynių projektas Šiaurės Makedonijoje