Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas

Projekto kodas 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-05-31 – 2023-05-31.

Projekto partneriai: Alytaus profesinio rengimo centras, Aukštaitijos profesinio rengimo centras, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Kauno informacinių technologijų mokykla, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Kauno taikomosios dailės mokykla, Kauno technologijų mokymo centras, Klaipėdos technologijų mokymo centras, Marijampolės profesinio rengimo centras, Nacionalinė švietimo agentūra, Panevėžio mokymo centras, Studijų kokybės vertinimo centras, Šiaulių technologijų mokymo centras, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras, Vilniaus statybininkų rengimo centras, Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras.

Projekto tikslas – tobulinti įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemą.

Projekto uždaviniai:

  • Plėtoti asmens įgytų kompetencijų vertinimą siekiant kvalifikacijos
  • Plėtoti asmens įgytų bendrųjų kompetencijų vertinimą
  • Plėtoti užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo sistemą
  • Vykdyti asmens įgytų kompetencijų vertinimo stebėseną

Projekto tikslinė grupė: akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų darbuotojai, asmenys, kurių kompetencijos įvertintos pagal atnaujintas ar išplėtotas vertinimo sistemas.

Projekto pagrindiniai rezultatai:

  • Sukurti įrankiai asmenų, siekiančių įgyti pasirinktą kvalifikaciją ar įsivertinti turimas kompetencijas, kompetencijų vertinimui
  • Sukurti kompetencijų vertinimui naudojamų užduočių bankai, kompetencijų vertinimo metodikos, metodinės priemonės su pavyzdinėmis kompetencijų vertinimo užduotimis
  • Sustiprinti instituciniai gebėjimai vertinti asmens įvairiais būdais įgytas kompetencijas ir / ar kvalifikaciją
  • Sukurtos asmens įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo stebėsenos ir informavimo priemonės

Projektas „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Su projekto metu sukurtais produktais galite susipažinti žemiau pateiktose nuorodose: