Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojai dalyvavo tarptautiniame kolegialiame vertinime

Birželio 13-14 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojai dalyvavo Europos profesinio mokymo kokybės orientacinės sistemos (EQAVET) sekretoriato organizuotame tarptautiniame kolegialiame vertinime (angl. Peer review, toliau – vertinimas).

Vertinimo metu deleguoti atstovai iš Austrijos, Lietuvos, Nyderlandų, Slovakijos ir Vokietijos gilinosi ir vertino Čekijos profesinio mokymo sistemą, didelį dėmesį skiriant politinėms priemonėms pirminiam ir tęstiniam profesiniam mokymui suartinti, įgyvendinant nacionalinį kvalifikacijų registrą, bei profesinio mokymo turinio moduliarizacijai. Šios priemonės suplanuotos Čekijos švietimo politikos 2030+ strategijoje.

Pasibaigus vertinimui vertintojai pateikė vertinimo išvadas ir rekomendacijas, remiantis kuriomis partneriai iš Čekijos artimiausi metu parengs veiksmų planą, o po pusės metų bus įvertinti pakartotinai.

Vertinimas buvo atliktas vykdant Erasmus + programos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Sistematiškesnės ir tvaresnės profesijos mokytojų tinklaveikos link“ (Nr. 101048407). Tarptautinis profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų kolegų vertinimas buvo numatytas 2020 m. Europos Sąjungos Tarybos rekomendacijoje dėl profesinio rengimo ir mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo, kaip priemonė pagerinti ES narių tarpusavio mokymąsi, padidinti profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų skaidrumą bei sustiprinti ES narių tarpusavio pasitikėjimą.

eqavet-logoen-v-co-funded-by-the-eu_pos

Bendrai finansuojama Europos Sąjungos ir Lietuvos Respubikos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti laikoma už juos atsakinga.