Profesinio mokymo ir verslo sąveikos skatinimas

2018 m. gruodžio 19 d. įvyko Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro konferencija „Profesinio mokymo ir verslo sąveika“, skirta stiprinti verslo pasaulio bei profesinio mokymo sektoriaus atstovų bendradarbiavimą.

Konferencijos pirmojoje dalyje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento direktorius dr. Saulius Zybartas aptarė profesinio mokymo ir verslo sąveikos teisinį-administracinį kryptingumą.
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktorius dr. Tadas Tamošiūnas pristatė UAB „Spinter tyrimai“ atlikto tyrimo rezultatus ir paskatino konferencijos dalyvius pažvelgti į profesinį mokymą darbdavių akimis.
Vilniaus universiteto prof. habil. dr. Vilija Targamadzė pasidalino įžvalgomis apie 2018 m. atliktą Darbdavių pasitenkinimo profesinio mokymo absolventų įgūdžiais ir kompetencijomis kokybinį tyrimą.
Lietuvos statybininkų asociacijos Kompetencijų vertinimo skyriaus vadovas Robertas Encius kalbėjo apie verslo dalyvavimą profesinio mokymo tobulinime statybos sektoriuje, išsakė darbdavių lūkesčius, pristatė STATREG, Statybininko kortelę.
Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja dr. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė aptarė profesinio mokymo sistemos plėtrą ir perspektyvas.

Antrojoje konferencijos dalyje vyko darbas grupėse, kur moderatoriai kvietė diskutuoti apie pameistrystės plėtrą, kompetencijų vertinimo pertvarką ir neformalaus profesinio mokymo plėtojimą.

Konferencijos pranešimai:

Profesinis mokymas darbdavių akimis
UAB „Spinter tyrimai“ tyrimo rezultatų pristatymas

Dr. Tadas Tamošiūnas, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktorius

Darbdavių pasitenkinimo profesinio mokymo absolventų įgūdžiais ir kompetencijomis 2018 m. kokybinio tyrimo įžvalgos
Prof. habil. dr. Vilija Targamadzė, Vilniaus universitetas

Verslo dalyvavimas profesinio mokymo tobulinime: statybos sektoriaus atvejis
Robertas Encius, Lietuvos statybininkų asociacijos Kompetencijų vertinimo skyriaus vadovas

Profesinio mokymo sistemos plėtra ir perspektyvos
Dr. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė, Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja

Konferencijos programa