News

Baltijos šalių nacionalinių kvalifikacijų sandarų koordinavimo punktų susitikimas Lietuvoje
2023-06-13
Europos iniciatyva jau dvejus metus skatina skaitmeninių įgūdžių plėtrą
2023-06-12
Kviečiame dalyvauti EQAVET viešinimo renginiuose
2023-06-09
Artėja nacionalinio konkurso „Metų pameistrys 2023“ kulminacija
2023-06-07
„Pasimatuok profesiją iš anksto“ arba kaip nesuklysti renkantis profesinės karjeros kelią
2023-06-06
Parengtas Testo, skirto asmenų, pageidaujančių mokytis pagal profesinio mokymo programas ir dalyvaujančių bendrajame priėmime, profesijai reikalingoms kompetencijoms įvertinti, rengimo aprašas ir Testo užduotys
2023-05-31
Pasinaudokite profesinio mokymo skaitmeninių išteklių gerosios patirties banko teikiamomis galimybėmis
2023-05-31
Informacija apie atnaujintą profesinį standartą
2023-05-29
Informacija apie atnaujintą profesinį standartą
2023-05-17