News

KPMPC darbuotojų vizitas Estijoje
2015-04-02
Kviečiame tapti šios europinės iniciatyvos INTERNETO SAVAITĖ 2015 (Get Online Week 2015) dalyviais
2015-03-19
Siūlome kvalifikacijos tobulinimo programas švietimo įstaigų vadovams, mokytojams, andragogams, švietimo pagalbos specialistams
2015-03-12
Susitikime Švietimo ir mokslo ministerijoje aptarti pirmieji pameistrystės mokymo formos diegimo Lietuvoje analizės rezultatai
2014-12-29
Paskelbti 2014 m. profesinio mokymo gerosios patirties konkurso „Profesinio mokymo ir verslo bendradarbiavimas“ laimėtojai
2014-12-18
Konferencija „Geroji profesinio mokymo patirtis: 2014 metai“
2014-12-18
Vilniuje vyko Baltijos šalių nacionalinių kvalifikacijų koordinavimo punktų susitikimas
2014-12-14
Nacionalinės mokymosi galimybių ir kvalifikacijų duomenų bazės Lietuvoje ir Europos šalyse bei jų sąsajos su PLOTEUS portalu
2014-10-30
KPMPC akredituotas vykdyti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas
2014-10-29