Lietuvos ir Europos kvalifikacijų sandarų susiejimas

Projekto „Nacionalinių kvalifikacijų koordinavimo punktų (NCP) veikla įgyvendinant Europos kvalifikacijų sąrangos rekomendaciją nacionaliniu lygiu“ aprašymas:

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011 m. gegužės mėn. – 2012 m. liepos mėn.

Projekto tikslai:

  • užbaigti Lietuvos kvalifikacijų sandaros (LTKS) ir Europos kvalifikacijų sandaros (EKS) susiejimo procesą,
  • parengti nacionalinę ataskaitą lietuvių ir anglų kalbomis, kurios paskirtis – pademonstruoti Lietuvos ir kitų Europos valstybių gyventojams, kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta LTKS sietina su EKS, o taip pat parengti pagrindą Lietuvoje išduodamuose kvalifikacijos įgijimą paliudijančiuose dokumentuose aiškiai nurodyti atitinkamą EKS lygį,
  • plačiai paskleisti informaciją apie Lietuvos ir Europos kvalifikacijų sandaras bei pagrindinius jų susiejimo rezultatus.