Paskelbta apžvalga „Lietuva: profesinis mokymas. Šalies pranešimas, 2016 m.“

Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) paskelbė apžvalgą „Lietuva: profesinis mokymas. Šalies pranešimas, 2016 m.“.
Apžvalgą sudaro šie skyriai:
skyrius 1. Profesiniam mokymui įtaką darantys išoriniai veiksniai;
skyrius 2. Profesinis mokymas mokymosi visą gyvenimą perspektyvoje;
skyrius 3. Profesinio mokymo kvalifikacijų formavimas;
skyrius 4. Dalyvavimo profesiniame mokyme skatinimas.

Šis šalies pranešimas priklauso serijai šalies pranešimų apie profesinį mokymą kiekvienoje ES šalyje, taip pat Norvegijoje bei Islandijoje. Minėtus pranešimus rengia CEDEFOP ReferNet informacijos ir žinių tinklas.

Šalių pranešimai apie profesinį mokymą Europoje pateikia glaustą, pagrįstą faktais situacijos apžvalgą apie profesinį mokymą šalių politiniame, socialiniame, ekonominiame ir darbo rinkos kontekste.

Kviečiame susipažinti!

Comments are closed