CEDEFOP ReferNet partnerystės forumai

Kiekvienais metais Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) kviečia ReferNet tinklo narius susitikti partnerystės forumuose. Partnerystės forumai vyksta dvejose, ReferNet tinklą atstovaujančiose šalyse. Partnerystės forumų tikslas:

  • suburti ReferNet tinklo narius bendrai diskusijai, kurios metu būtų aptarti aktualūs organizaciniai ir finansiniai narystės ReferNet tinkle aspektai;
  • suteikti metodinę pagalbą, skirtą ReferNet veiklų plane numatytiems uždaviniams pasiekti;
  • stiprinti ReferNet tinklo narių partnerystę ir veiklų kokybę;
  • aptarti Europos šalių profesinio mokymo politiką nušviečiančią informaciją, ieškant bendro supratimo ir požiūrio;
  • susipažinti su priimančios ReferNet tinklą atstovaujančios šalies profesinio mokymo politika ir tendencijomis.

2016 m. gegužės 12-13 d., Roma, Italijos Respublika

2017 m. gegužės 11-12 d., Helsinkis, Suomijos Respublika

2018 m. gegužės 24-25 d., Madridas, Ispanijos Karalystė

Comments are closed