CEDEFOP ReferNet partnerystės forumai

Kiekvienais metais Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) kviečia ReferNet tinklo nacionalinius koordinatorius susitikti partnerystės forumuose. Partnerystės forumų tikslas:

  • suburti ReferNet tinklo narius bendrai diskusijai, kurios metu būtų aptarti aktualūs organizaciniai ir finansiniai narystės ReferNet tinkle aspektai;
  • suteikti metodinę pagalbą, skirtą ReferNet veiklų plane numatytiems uždaviniams pasiekti;
  • stiprinti ReferNet tinklo narių partnerystę ir veiklų kokybę;
  • aptarti Europos šalių profesinio mokymo politiką nušviečiančią informaciją, ieškant bendro supratimo ir požiūrio;
  • susipažinti su priimančios ReferNet tinklą atstovaujančios šalies profesinio mokymo politika ir tendencijomis.

Virtualus 2023 m. ReferNet partnerystės forumas

Virtualus 2022 m. ReferNet partnerystės forumas

Virtualus 2021 m. ReferNet partnerystės forumas

2018 m. gegužės 24-25 d., Madridas, Ispanijos Karalystė

2017 m. gegužės 11-12 d., Helsinkis, Suomijos Respublika

2016 m. gegužės 12-13 d., Roma, Italijos Respublika

Comments are closed