CEDEFOP Skills Panorama platformoje – aktualūs duomenys apie įgūdžių paklausą ir pasiūlą Europos darbo rinkose

Darbo rinkos ir įgūdžių poreikiai nuolat vystosi, jų dermė su švietimo sistemos kontekstu būtina sėkmingo įsidarbinamumo sąlyga visiems Europos darbo rinkų dalyviams.

Siekiant padėti suinteresuotoms pusėms gauti patikimus, lengvai prieinamus, interaktyvius statistinius duomenis ir analitiką apie įgūdžių paklausą ir pasiūlą Europoje, Europos Komisija ir CEDEFOP (Europos profesinio mokymo plėtros centras) sukūrė ir vysto Skills Panorama (Įgūdžių panorama) platformą.

Skills Panorama tikslas – sudaryti visas prielaidas suinteresuotiems asmenims ar institucijoms Europos mastu tinkamai ir efektyviai įvertinti esamus įgūdžių poreikius ir numatyti būsimus tam, kad švietimo sistemos labiau atitiktų darbo rinkos poreikius bei įgūdžių pasiūlą ir paklausą Europoje.

Skills Panorama statistikos duomenys suteikia galimybę suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, gauti validžią informaciją apie aktualiausias darbo rinkos paklausos ir pasiūlos tendencijas, tuo pačiu palyginant ankstesnes tendencijas arba numatyti susijusius ateities pokyčius.

Skills Panorama ekspertų komanda, dėka platformoje įdiegtų IT įrankių, darbo rinkos duomenis pateikia tikslia, interaktyvia, prisitaikančia pagal naudotojo poreikius duomenų statistika bei analitika. Ši statistika paremta patikimais informacijos šaltiniais, todėl ja remiasi ir politikos formuotojai, siekdami priimti sprendimus dėl įgūdžių ir darbo politikos plėtros visoje Europoje.

Platformos skiltis „Atraskite duomenis“ yra pagrindinė dalis. Siekiant užtikrinti draugišką naudotojui aplinką visa pateikiama informacija toliau yra suskirstyta į kategorijas: Darbo rinkos tendencijos ir kontekstas; Žmonės ir įgūdžiai; Ateities įgūdžiai; Įgūdžių ir darbo atitiktis paklausai ir pasiūlai. Kitos naudingos skiltys: Naujienos ir renginiai; Naudingi informacijos šaltiniai; Analitinės apžvalgos.

Taip pat platformoje yra dienoraščio skiltis, kurioje Skills Panorama ekspertai pateikia savo profesionalias įžvalgas ar pasidalina gerąja patirtimi.

Platformą administruoja CEDEFOP, remia Europos Komisija.

Daugiau informacijos: Skills panorama platforma.

Comments are closed