Europos Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas, kurių tikslas – persvarstyti bendruosius visą gyvenimą trunkančius mokymosi gebėjimus

Naujoje Europos įgūdžių darbotvarkėje, atnaujintoje 2016 m. birželio mėn., Europos Komisija pasiūlė valstybėms narėms peržiūrėti Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 18 d. rekomendaciją dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančių mokymosi gebėjimų, kad ji atitiktų per paskutiniuosius dešimt metų įvykusius ekonominius ir socialinius pokyčius.

Todėl Europos Komisija 2017 m. vasario 22 dieną pradėjo viešąsias konsultacijas, kurių metu bus konsultuojamasi dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančių mokymosi gebėjimų.

Pagrindinis minėtos konsultacijos tikslas yra suformuluoti vieningą nuomonę – kokie įgūdžiai ir kompetencijos padeda europiečiams būti sėkmingiems darbo rinkoje bei asmeniniame gyvenime (nuo skaitymo ir rašymo, horizontaliųjų įgūdžių iki skaitmeninio raštingumo) ir kaip šie įgūdžiai turėtų būti integruoti į mokymo turinį. Taip pat atsižvelgiant į šios konsultacijos rezultatus, numatyti priemones ir procesus, kurie užtikrintų tinkamą paramą bendrųjų gebėjimų plėtrai.
Tikimasi, kad minėta konsultacija svariai pridės prie sėkmingo Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančių mokymosi gebėjimų atnaujinimo.

Viešosios konsultacijos truks iki 2017 m. gegužės 19 dienos.

Daugiau informacijos rasite.

Comments are closed