Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) paskelbė kvietimą teikti pasiūlymus Studijai apie neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo ir profesinio orientavimo sistemas Europoje parengti

Galutinis paraiškų pateikimo terminas: 2017 m. rugsėjo 5 d., (17.00 val. Graikijos Respublikos laiku, galioja tiems, kas pasiūlymus pateiks asmeniškai arba per kurjerį).

Prašymai dėl papildomos informacijos / paaiškinimų pateikimo turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2017 m. rugpjūčio 25 d. Atsakymai į gautus prašymus, jei tokių bus, bus paskelbti viešojo konkurso puslapyje, todėl suinteresuotus asmenis skatiname dažniau apsilankyti šiame puslapyje.

Visus konkurso dokumentus, įskaitant pirkimo objekto technines charakteristikas, galite rasti viešojo konkurso puslapyje.

Comments are closed