Interaktyvūs šalių pranešimai apie profesinį mokymą – jau netrukus

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) ReferNet informacijos ir žinių tinklas kas dveji metai paskelbia 30-ies šalių pranešimus apie profesinį mokymą.

Pranešimuose pateikiamos pagrindinės šalių profesinio mokymo sistemų charakteristikos, pastarųjų metų plėtros tendencijos ir aktualijos, nacionaliniai prioritetai, bendroji statistika.

Šiuo metu šalių pranešimai apie profesinį mokymą yra pristatomi PDF formatu, atskiruose skaitmeniniuose leidiniuose. Kiekvieno pranešimo vidutinė apimtis – 50-60 puslapių.

Atsižvelgiant į tikslinės grupės poreikius bei šiuolaikinių technologijų galimybes, Cedefop kuria interaktyvų elektroninį įrankį, kurio dėka visas 30-ies šalių pranešimų apie profesinį mokymą turinys taps interaktyvus elektroninėje erdvėje.

Sukurto įrankio dėka, bus galima palyginti pasirinktas skirtingų šalių profesinio mokymo sistemų charakteristikas tarpusavyje, greitai ir paprastai pasirinkti norimą šalį, pranešimo temą, pranešimo turinį susidėlioti pagal poreikius, susipažinti su juo elektroninėje erdvėje, atsispausdinti ir pan.

Šiuo metu ReferNet šalių koordinatoriai organizuoja savo šalyse pranešimų apie profesinį mokymą tikslinių gupių vartotojų apklausą. Šios apklausos tikslas – identifikuoti informacijos apie profesinį mokymą poreikį kuriamo interaktyvaus įrankio atžvilgiu. Respondentų bus klausiama – kokia informacija yra aktuali, siekiant išsamiau susipažinti su kitos šalies profesinio mokymo sistema.

Comments are closed