Kaune įvyko regioninis seminaras „Profesinio mokymo ir verslo sąveika: sėkmės istorijos“

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, pasitelkdamas profesinio mokymo įstaigas kaip partnerius, toliau sėkmingai organizuoja regioninių seminarų ciklą, kurių metu siekia suburti profesinio mokymo ir verslo atstovus tam, kad jie pasidalytų gerąja patirtimi, pateiktų konkrečius siūlymus: ko reikia dabartinei profesinio mokymo sistemai, kad ji galėtų rengti ateities iššūkiams pasirengusius specialistus.

2017 m. gruodžio 5 dieną, Kaune įvyko regioninis seminaras „Profesinio mokymo ir verslo sąveika: sėkmės istorijos“

Renginio partneris Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras

2017 m. gruodžio 5 d. Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre įvyko regioninis seminaras „Profesinio mokymo ir verslo sąveika: sėkmės istorijos“, skirtas Europos profesinio mokymo savaites renginių ciklui. Ričardas Šeštokas, Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro (toliau – Centras) direktorius, pristatė faktorius, lėmusius Centro sėkmę ir verslo bendradarbiavimo plėtrą. AB „YIT Kausta“ – pagrindinis Centro rėmėjas ir socialinis partneris nuo mokyklos įkūrimo, o 2012 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Kauno klinikine ligonine. Socialinių partnerių ratas nuolat plečiamas.

R. Šeštokas pristatė Žeimenos gatvėje įkurtą Centro specialios paskirties gyvenamųjų namų kvartalą – Žeimenos skyrių, skirtą elgesio ir emocinių sutrikimų turintiems vaikams. Tai pirmasis šalyje projektas, kuris plėtojamas atsižvelgiant į specialiuosius vaikų poreikius – programa sudaryta taip, kad padėtų jiems ugdyti įvairias kompetencijas. Šis projektas sudaro sąlygas elgesio ir emocinių sutrikimų turintiems vaikams vienoje vietoje gauti švietimo, sveikatos ir socialines paslaugas, taip prisidedant prie vaikų bendrųjų ir profesinių kompetencijų ugdymo.

Eglė Zybartienė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Metodinės veiklos skyriaus vedėja, informavo apie ReferNet veiklos programos veiklą, KPMPC nuveiktus darbus ReferNet veiklose, tyrimus, straipsnius, informacinius leidinius, pristatė pagrindinius Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) 2017 m. nuveiktus darbus.

Daiva Kazlauskienė, Centro anglų kalbos mokytoja ekspertė, pristatė verslo įmonių, su kuriomis Centras glaudžiausiai bendradarbiauja, svarbą profesinio rengimo kokybės gerinimui. Pernai pasibaigė dvejus metus tęsęsis projektas. Trys švietimo sektoriaus organizacijos iš Lietuvos, Danijos ir Norvegijos baigė įgyvendinti „NordPlus Adult“ programos projektą „Reikiami profesinio rengimo įgūdžiai statybų sektoriuje“. Projektas buvo skirtas ne tik mokiniams ir mokytojams – projekto veikloje dalyvavo ir statybos pramonės asociacijos, įmonės. Centro direktorius Ričardas Šeštokas buvo apdovanotas Lietuvos statybininkų asociacijos Lietuvos statybininko garbės ženklu. Tai apdovanojimas, teikiamas už ilgametį atsakingą darbą ir svarų indėlį plėtojant statybos verslą.
Tomas Vilčinskas, Centro projektų vadovas, pristatė mokinių iškritimo iš pameistrystės sistemos problemas Europos Sąjungoje ir palygino su iškritimo problemomis jų Centre.

Agnė Morkeliūnaitė, Centro profesijos mokytoja ekspertė, pristatė Socialinio verslumo tendencijas Lietuvoje, palygino jas su tarptautiniu socialiniu verslumu. 1997 m. birželį pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos samariečių bendrija žymi gražią Centro bendradarbiavimo tradiciją.

2014 m. Centre atidarytas Statybos sektorinis praktinio mokymo centras. Jame įkurtos moderniausiomis kompiuterinėmis technologijomis aprūpintos auditorijos ir dirbtuvės. Centro Statybos sektoriniame praktinio mokymo centre naujas statybines modulines programas išbandė Jonavos politechnikos mokyklos, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos, Kėdainių profesinio rengimo centro, Elektrėnų profesinio mokymo centro mokiniai ir mokytojai. Centras siekia bendradarbiauti su kitomis šalies profesinėmis mokyklomis, išbandant naujas statybines profesinio mokymo programas, priimant profesijos mokytojus kvalifikacijos kėlimui ir kompetencijų tobulinimui, su bendrojo ugdymo mokyklomis – priimant mokinius technologijų mokymuisi, su aukštosiomis mokyklomis – priimant studentus praktikos atlikimui, o tarptautinėse mainų programose – priimant projektų dalyvius stažuotėms. Seminaro dalyviai vyko į šį Statybos sektorinį praktinio mokymo centrą, esantį R. Kalantos g. 80, išgirsti jo įveiklinimo sėkmės istorijos, kurią pristatė Centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui Alvydas Griučkaitis.

Renginio pabaigoje Centro direktorius, apibendrindamas renginį, pabrėžė, kad profesinio mokymo dalyviams ypatingai aktualus mokymo programų greitas atnaujinimas, buvo baiminamasi, kad jei profesinio mokymo programos bus rengiamos ir atnaujinamos tik pagal profesinius standartus, jų atnaujinamas gali būti labai sudėtingas ir ilgas, tad būtina numatyti mechanizmą, kuris padėtų greitai reaguoti į atsiradusias naujoves ir atnaujinti mokymo programas.

Renginio programa

Renginio akimirkos


Renginys priklauso Profesinio mokymo įgūdžių savaitės renginių tinkleliui.

Comments are closed