Kompetencijų vaučeris – bilietas, kuris užtikrina įmonių darbuotojams Lietuvoje pirmas vietas darbo rinkos arenoje

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, siekdama, kad įmonių darbuotojai Lietuvoje greičiau prisitaikytų prie nuolatos kintančių darbo rinkos reikalavimų, nuo 2017 m. kovo mėn. suteikė įmonėms plačias galimybes paprastai ir greitai investuoti į darbuotojų mokymus.

Įvairių sričių įmonės, pasinaudodamos Europos socialinio fondo investicijų priemone „Kompetencijų vaučeris“ (toliau – Kompetencijų vaučeris), gali investuoti į savo darbuotojų mokymus, pvz. tokius kaip specializuoti sertifikuojami mokymai, mokymai, susiję su itin aktualių, bet trūkstamų gebėjimų įgijimu: profesinės užsienio kalbos, finansų valdymo, eksporto, strateginio planavimo, konfliktų sprendimo, streso valdymo, bendravimo, motyvavimo, laiko planavimo.

Kompetencijų vaučeris yra įgyvendinamas visuotinės dotacijos būdu. Pagal Kompetencijų vaučerį įmonei yra skiriama 4 500 eurų, ši suma per 12 mėnesių turi būti panaudota įmonės darbuotojų mokymo paslaugoms įsigyti. Tai leidžia įmonei planuoti kompetencijų tobulinimo veiklą konkrečiam darbuotojų skaičiui pagal tuo metu reikalingas mokymo programas, o mokymą išdėstyti per visą Kompetencijų vaučerio galiojimo laikotarpį. Mokymo išlaidų kompensavimo proporcijos: labai mažai, mažai ir vidutinei įmonei bus kompensuojama 80 procentų mokymo išlaidų, o didelei įmonei – 70 procentų.
Mokymo paslaugas įmonės gali įsigyti iki 2020 metų lapkričio 30 dienos iš Mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašo, kuris skelbiamas jį administruojančios VšĮ „Versli Lietuva“ svetainėje . 2017 m. gruodžio mėnesio duomenimis, į sąrašą jau yra įtraukta daugiau kaip 50 teikėjų, kurie siūlo 374 mokymo programas. Sąrašas yra nuolat atnaujinamas.
Mokymo paslaugas įmonėms gali teikti formalaus mokymo teikėjai, neformaliojo švietimo teikėjai, taip pat įmonės ir organizacijos, turinčios teisę vykdyti mokymo programas, skirtas dirbti su konkretaus gamintojo produktais, produktų gamybos technologijomis, įranga, įrenginiais ar programine įranga.

Sąraše neradę norimos mokymo programos, darbdaviai turi galimybę kreiptis į pagal sąrašą pasirinktą mokymo paslaugų teikėją ir jo parengta mokymo programa per kelias dienas galės būti įtraukta į minėtą sąrašą.

2017 m. gruodžio mėn. duomenimis, Kompetencijų vaučerio galimybėmis jau pasinaudojo 17 įmonių, kurių bendra investicijų suma į darbuotojų mokymus siekia 102 321,42 Eur.
Iš viso pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“ 2014–2020 m. numatoma investuoti 48,8 mln. eurų Europos Sąjungos investicijų.

Šaltinis: ReferNet Lietuva

Comments are closed