Lietuvos Respublikos Seimas pritarė naujos redakcijos Profesinio mokymo įstatymo projektui

2017 m. gruodžio mėnesį Lietuvos Respublikos Seimas pritarė naujos redakcijos Profesinio mokymo įstatymo projektui . Minėto įstatymo projektu yra siekiama iš esmės keisti profesinio rengimo ir mokymo sistemą, atliepiant valstybės ekonominės raidos poreikius; keisti profesinio mokymo įstaigų valdymą ir finansavimą, siekiant pritraukti daugiau socialinių partnerių, skatinti prisitraukti papildomą finansavimą; keisti kokybės užtikrinimo sistemą, siekiant didinti profesinio mokymo prestižą.

Pagrindiniais įstatymo pakeitimais siūloma, kad profesinis mokymas būtų organizuojamas mokykline ir pameistrystės formomis, t. y. būtų sudaromos palankesnės sąlygos mokiniams įgyti praktinės patirties ne vien tik naudojantis profesinio mokymo įstaigų turima infrastruktūra, bet dirbant realioje darbo vietoje.

Taip pat siūloma nustatyti, kad profesinio mokymo įstaigos būtų atsakingos už kokybę, jos privalėtų turėti vidines kokybės užtikrinimo sistemas, kasmet atlikti savianalizę bei viešinti vertinimo rezultatus; vykdyti išorinį institucinį vertinimą kas penkerius metus; užtikrinti, kad profesinio mokymo sistema atitiktų tarptautinius kokybės standartus.

Projektu numatoma keisti profesinio mokymosi sistemos valdymą ir finansavimą, siekiant pritraukti daugiau socialinių partnerių, didinti savivaldybių įsitraukimą bei užtikrinti efektyvų ir skaidrų valstybės lėšų panaudojimą.

Profesinio mokymo įstatymo projekte numatytas profesinio mokymo įstaigų pertvarkymas į viešąsias įstaigas, suteikiant socialiniams partneriams ir savivaldybėms galimybę, tapti dalininkais, profesinio mokymo įstaigoms gauti papildomas pajamas bei paramą, skatinti efektyvias jų veiklas. Taip pat numatoma įtvirtinti platesnes profesinio mokymo įstaigų tarybų funkcijas ir atsakomybes, įtraukti į tarybas daugiau socialinių partnerių ir savivaldybių atstovus, skatinant ne tik didesnę atskaitomybę visuomenei, bet taip pat profesinio mokymo įstaigas labiau orientuojant į regiono ir verslo poreikius.

Tikimasi, kad dar šiemet visos su minėtu įstatymu įteisinimo procedūros bus baigtos.

Šaltinis: ReferNet Lietuva

Comments are closed