Linkime džiaugsmingų šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų metų !!!

Nuoširdžiai

ReferNet Lietuva komanda
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Comments are closed