Panevėžio regiono profesinio mokymo bendruomenė susitiko renginyje „Profesinio mokymo galimybės už mokyklos ribų “

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, pasitelkdamas profesinio mokymo įstaigas kaip partnerius, toliau sėkmingai organizuoja regioninių seminarų ciklą, kurių metu siekia suburti profesinio mokymo ir verslo atstovus tam, kad jie pasidalytų gerąja patirtimi, pateiktų konkrečius siūlymus: ko reikia dabartinei profesinio mokymo sistemai, kad ji galėtų rengti ateities iššūkiams pasirengusius specialistus.

2017 m. gruodžio 7 dieną, Panevėžyje įvyko regioninis seminaras „Profesinio mokymo galimybės už mokyklos ribų“.

Renginio partneris Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla

Šiame susitikime buvo aptartos profesinio mokymosi ir verslo sanglaudos perspektyvos, Mokyklos socialinio bendradarbiavimo patirtis, sėkmės istorijos ir kitos temos. Pranešimus skaitė Mokyklos vadovai, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai, buvę šios Mokyklos mokiniai.

Diskusijoje „Profesinio mokymo ir verslo bendradarbiavimas: inovatyvaus profesinio mokymo link“ Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Sigitas Gailiūnas išsakė pozityvią nuomonę apie profesinio mokymosi sistemos valdymą ir finansavimą, biudžetinių profesinio mokymo įstaigų virsmą į VšĮ, siekiant pritraukti daugiau socialinių partnerių, didinti savivaldybių įsitraukimą bei užtikrinti efektyvų ir skaidrų valstybės lėšų panaudojimą. Ginta Česevičienė, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovė, pasidalino mintimis apie kompetencijų vertinimą, problematiką, verslo atstovų dalyvavimą vertinimo procese. Diskusijoje dalyvavę profesinio mokymo įstaigų dalyviai išsakė nuomonę dėl mokinių motyvacijos, mokinys turi norėti būti tuo, ko mokosi būti, tik tada jis bus geras darbuotojas ir sėkmingas pavyzdys.

Buvę Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos mokiniai Domas Mickevičius papasakojo savo verslo karjeros sėkmės istoriją, Gabrielė, šioje mokykloje įgijusi virėjos specialybę, tapo virtuvės šefe.

Renginio programa

Renginio akimirkos


Renginys priklauso Profesinio mokymo įgūdžių savaitės renginių tinkleliui.

Comments are closed