Paskelbtas viešas konkursas studijos „Papildomos priemonės, užtikrinančios sėkmingą suaugusiųjų pabėgėlių integraciją: profesinio mokymo vaidmuo, įgūdžiai ir kvalifikacijos“ parengimo paslaugoms nupirkti.

Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) paskelbė viešąjį konkursą studijos „Papildomos priemonės, užtikrinančios sėkmingą suaugusiųjų pabėgėlių integraciją: profesinio mokymo vaidmuo, įgūdžiai ir kvalifikacijos“ parengimo paslaugoms nupirkti.

Skelbimas apie konkursą 2017 m. liepos 11 d. publikuotas „Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje“ (OL) 2017/S 130-265064.

Galutinis pasiūlymų pateikimo terminas: 2017 m. rugsėjo 8 d., (įteikiant dokumentus asmeniškai arba per kurjerį iki 17.00 val., Graikijos Respublikos laiku).

Prašymai dėl papildomos informacijos / paaiškinimų pateikimo turi būti pateikti CEDEFOP ne vėliau kaip iki 2017 m. rugpjūčio 30 d.

Atsakymai į gautus prašymus, jei tokių bus, bus paskelbti viešojo konkurso puslapyje, todėl suinteresuotus asmenis skatiname dažniau apsilankyti šiame puslapyje.

Visus konkurso dokumentus, įskaitant pirkimo objekto technines charakteristikas, galite rasti viešojo konkurso puslapyje.

Comments are closed