Praktinio seminaro „Padidinkime ReferNet produktų matomumą“ metu ReferNet tinklo dalyviai įgijo naujausių žinių skaitmeninio marketingo srityje

2017 m. vasario 14 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojai dalyvavo praktiniame seminare skaitmeninio marketingo tema „Padidinkime ReferNet produktų matomumą“ (angl. Making ReferNet products more visible. A Digital marketing workshop) Salonikuose, Graikijos Respublikoje.

Seminaro tikslas: suteikti ReferNet tinklo nariams metodinę bei konsultacinę pagalbą skaitmeninio marketingo srityje. Tikimasi, kad ši pagalba sudarys prielaidas ReferNet tinklo nariams efektyviau viešinti ReferNet bei Cedefop produktus nacionaliniame lygmenyje, taip pat optimizuoti nacionalinių internetinių svetainių veiklą paieškos sistemų atžvilgiu.

Seminaro metu buvo siekiama šių uždavinių:

  • Aptarti įvykdytų viešinimo/komunikavimo veiksmų nacionalinėse ReferNet internetinėse svetainėse rezultatus bei pateikti atitinkamus vertinimus.
  • Pasidalinti įvykdytų viešinimo iniciatyvų nacionaliniame kontekste gerąja patirtimi.
  • Susipažinti su naujausiomis skaitmeninio marketingo strategijomis: turinio marketingu, paieškos sistemų optimizacija (SEO), socialinių tinklų marketingu, el. pašto marketingu, žiniatinklių analitika.

Pranešėjas Dimitris Dimitriadis, skaitmeninės komunikacijos ekspertas, pateikė aktualią informaciją šiomis temomis: skaitmeninio marketingo poveikis plėtojant nacionalines profesinio mokymo sistemas skaitmeninėje erdvėje; socialinių tinklų komunikavimo strategijos bei atvejo analizės; paieškos sistemų optimizavimo pagrindai; turinio strategijos ir planavimas, vizualinis identitetas, e-pašto marketingas.

Pranešėja Nancy Toussaint, CEDEFOP internetinės svetainės vadybininkė, savo pranešime pristatė Cedefop internetinių svetainių plėtros istorinius duomenis (nuo 1996 m. iki šių dienų), minėtos svetainės turinio ir dizaino pokyčių priežastis, Cedefop internetinės svetainės vartotojų apklausos duomenis. Taip pat buvo pristatyta naujausia Cedefop komunikacijos strategija, jos tikslai ir uždaviniai.

Seminaro dalyviai aktyviai diskutavo aktualiais nacionalinių internetinių svetainių plėtros klausimais, pasidalino gerąja patirtimi, išsakė savo lūkesčius, identifikavo problemą, kad būtina apsvarstyti kokia yra ReferNet nacionalinių internetinių svetainių paskirtis Cedefop internetinės svetainės atžvilgiu, kodėl ReferNet tinklo koordinatoriai Cedefop‘e neturi savo atskiros svetainės ar specializuotų socialinių tinklų profilių.

Daugiau informacijos apie renginį

Comments are closed