ReferNet tinklo nariai įnešė reikšmingą indėlį plėtojant Europos bendruosius visą gyvenimą trunkančius mokymosi gebėjimus

2017 m. gegužės mėn. Helsinkyje ir Rygoje vykusiuose ReferNet tinklo narių partnerystės forumuose buvo gauta vertingų nuomonių dėl Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 18 d. rekomendacijos „Dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų“ (2006/962/EB) peržiūros.
Minėtų diskusijų rezultatai (apibendrintos nuomonės) įtraukti į Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) vertinimo poziciją dėl Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 18 d. rekomendacijos „Dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų“ peržiūros.
Svarų indėlį rengiant minėtą CEDEFOP vertinimą įnešė nacionalinių ReferNet tinklo koordinatorių parengti straipsniai dėl bendrųjų kompetencijų profesiniame mokyme (2016 m.) (toliau – Teminiai straipsniai).
2017 m. birželio 14 d. Briuselyje vykusioje konferencijoje Europos Komisijos atstovai pateikė dokumentus dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų peržiūros, juose yra nurodyta daugybė nuorodų ir pavyzdžių iš Teminių straipsnių.

Daugiau informacijos:
CEDEFOP vertinimo pozicija dėl Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos 2006 m. gruodžio 18 d. „Dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų peržiūros.
Palyginamoji analizė: konsultacinė informacija, skirta suinteresuotoms institucijoms ir asmenims, vykdant diskusijas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 18 d. rekomendacijos „Dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų“ peržiūros.

Comments are closed