ReferNet tinklo partnerystės forumai – teigiamų pokyčių link

2018 m. gegužės 24-25 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojai dalyvavo Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) ReferNet tinklo partnerystės forume Madride, Ispanijos Karalystėje. Forumą organizavo CEDEFOP ir Ispanijos ReferNet tinklo nacionalinis koordinatorius – Valstybinis fondas, skirtas mokymams darbo vietoje (FUNDAE).

ReferNet tinklo partnerystės forumai vyksta kiekvienais metais. Vienas iš pagrindinių forumo tikslų – plėtoti ReferNet tinklo narių partnerystę, darbo grupėse metu dalintis gerąją patirtimi, mokytis vieni iš kitų, aptarti einamųjų metų veiklos programos aktualius klausimus.

Forumo dalyviams Ispanijos ReferNet tinklo nariai pristatė savo šalies profesinio mokymo aktualijas, laukiančius iššūkius, pasiekimus, pagrindines tendencijas.

Forumo metu dalyviai vieningai akcentavo pokyčių būtinybę, siekiant atitikti aukščiausios kokybės standartus, būti patikimais partneriais profesinio mokymo ekspertinės informacijos srityje. ReferNet tinklo nariai siekia savo veiklą grįsti tarpusavio pasitikėjimo, abipusės naudos, nuolatinio mokymosi vienas iš kito principais. ReferNet tinklo narių parengti produktai vertinami profesinio mokymo ekspertų, minėti produktai cituojami susijusiose tyrimuose ir apžvalgose, Europos Komisija remiasi ReferNet tinklo narių parengtomis analizėmis, vertinant šalių narių semestro pažangą profesinio mokymo srityje, vis plačiau ReferNet tinklas dalyvauja ir kitose Europos Komisijose iniciatyvose.

Forumo metu suformuluoti siūlymai ReferNet tinklo produktų potencialui didinti, iš esmės atnaujinti ReferNet tinklo chartiją, sutarta dėl ReferNet tinklo narių glaudaus tarpusavio bendradarbiavimo, vertinant 2018 m. šalių pranešimų apie profesinį mokymą kokybę. Lietuvos atstovai glaudžiai bendradarbiaus su Latvijos ReferNet tinklu.

Darbo grupėse taip pat buvo diskutuojama efektyvios komunikacijos, ReferNet vertybių temomis, aptarti ReferNet produktų kokybės aspektai, pasidalinta gerąja patirtimi.

Renginio akimirkos:


Comments are closed