Regioniniais seminarais siekiama glaudesnio profesinio mokymo ir verslo bendradarbiavimo

„Pramonės revoliucija 4.0“ po truputį beldžiasi į mūsų duris. Gamybos procesų automatizavimas ir skaitmenizavimas įžengė į naują lygmenį. Pramonėje vis labiau įsigali procesai, kuomet apjungiant mechanizmus ir jų sistemas, yra sukuriami „protingi“ tinklai visoje vertės kūrimo grandinėje, kurie gali organizuoti, kontroliuoti savarankiškai veikiančius gamybos procesus. Tokiems procesams vis labiau įsigalint pramonėje, neišvengiamai turi keistis ir profesinio mokymo sistema.

Mokslininkai prognozuoja, kad jau ateinančiame dešimtmetyje, ribos tarp atskirų profesijų ims nykti. Išnykimas gresia ir kai kurioms tradicinėms profesinėms kvalifikacijoms. Profesinio mokymo ir verslo atstovai turi glaudžiai bendradarbiauti, kad profesinis mokymas laiku sužinotų apie pramonėje bei paslaugų sferoje esančias bei kuriamas inovacijas. Kuriamas profesinio mokymo turinys turi atliepti inovacijas kelerių metų perspektyvoje.

Ne visada reikia kažką nauja kurti, kartais užtenka atrasti senai pamirštas tiesas. Manome, kad profesinio mokymo dalyvių ir socialinių partnerių pasidalinimas savo sėkmės istorijomis sukuria prielaidas atnešti inovacijas į profesinį mokymą pačiu trumpiausiu ir efektyviausiu būdu – per patirtį ir emocijas.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, pasitelkdamas profesinio mokymo įstaigas kaip partnerius, organizuoja regioninių seminarų ciklą, kurių metu siekia suburti profesinio mokymo ir verslo atstovus tam, kad jie pasidalytų gerąja patirtimi, pateiktų konkrečius siūlymus: ko reikia dabartinei profesinio mokymo sistemai, kad ji galėtų rengti ateities iššūkiams pasirengusius specialistus.

2017 m. spalio 25 dieną, Klaipėdoje įvyko regioninis seminaras „Profesinio mokymo ir verslo sąveika: sėkmės istorijos“.

Renginio partneris Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras.

Renginio metu Klaipėdos regiono verslo atstovai Vaida Jonkuvienė „Biblioteka lounge“ įkūrėja, savininkė, Gediminas Butkus, UAB „Diagnostika ir statyba“ direktorius, Rimantas Ūselis, UAB „Pamario statybos“ direktorius pasidalino gerąja bendradarbiavimo su profesinio mokymo įstaigomis patirtimi, įskaitant ir asmenine – kokią gyvenimo pamoką jiems suteikė profesinis mokymas, kaip profesinio mokymo įstaigos mokiniui ar profesijos mokytojui.

KPMPC atstovai supažindino renginio dalyvius su pagrindiniais KPMPC veiklų bei 2017 m. ReferNet veiklos programos rezultatais, pateikė Europos profesinio mokymo plėtros centro vykdyto Europos Sąjungos gyventojų viešosios nuomonės tyrimo profesinio mokymo tema pagrindinių tyrimo rezultatų interpretaciją, pakvietė dalyvauti 2017 m. lapkričio mėn. vyksiančiame projekto „Visapusiškos tęstinio profesinio mokymo politinės sistemos: tęstinio profesinio mokymo reforma (Re-CVET)“ verslo forume.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro atstovai supažindino renginio dalyvius su Transporto, sandėliavimo ir ryšių sektoriniu praktinio mokymo centru, pasidalino šio centro įveiklinimo sėkmės istorija. Renginio dalyviai praktiškai išbandė slidžias dangas.

Renginio dalyviai aptarė profesinio mokymo patrauklumo tendencijas Lietuvoje, profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimo problematiką, profesinio mokymo turinio atitiktį naujausiems darbdavių reikalavimams. Diskusijų metu dalyviai pateikė savo įžvalgas tema: ko reikia, kad visi profesinio mokymo dalyviai judėtų inovatyvaus profesinio mokymo link.

Renginio dalyvių žinutės:
• Tikslinga KPMPC metodinė pagalba, kuriant efektyvius bendradarbiavimo ryšius-tinklus tarp profesinio mokymo ir verslo. Viena iš galimų priemonių – nacionalinės profesinio mokymo ir verslo inovacijų sklaidos e-platformos sukūrimas.
• KPMPC siūloma aptarti priemonės „technologijų parkas“ kūrimo iniciatyvos tikslingumą. „Technologijų parkas“ – erdvė, kurioje verslas ir profesinio mokymo atstovai susitikę „gyvai“ pasidalina inovacijomis. Vienos iš galimų vietų galėtų būti tiek verslo įmonė, tiek praktinio mokymo centrai.
• Viena iš pagrindinių kliūčių, kodėl sudėtinga pritraukti didesnį asmenų skaičių dalyvauti profesiniame mokyme – lankstesnių mokymosi formų nebuvimas pirminiame profesiniame mokyme, pvz. tokių kaip nuotolinis mokymas ir pan.
• Tikslinga KPMPC metodinė pagalba, užtikrinant, kad profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas būtų nuoseklus, orientuotas į inovacijas, turėtų aiškią strateginę kryptį.
• Tikslinga KPMPC metodinė pagalba, skatinant profesinio mokymo įstaigas didesnį dėmesį kreipti į mokinių pilietiškumo ugdymą. Šių dienų kontekste ypač svarbu ne tik profesiniai įgūdžiai, bet ir mokinių pilietinis sąmoningumas.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Metodinės veiklos skyriaus kolektyvas nuoširdžiai dėkoja renginio partneriui Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro bendruomenei už sėkmingą ir patikimą partnerystę organizuojant ir įvykdant renginį, taip pat renginio dalyviams už aktyvų dalyvavimą renginyje, pasidalinimą savo patirtimi, idėjomis, siūlymais.

Renginio programa

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro pristatymas (dr. Dalia Martišauskienė, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro direktorė)

Renginio akimirkos

Renginys priklauso Profesinio mokymo įgūdžių savaitės renginių tinkleliui.

Comments are closed