Šiaulių regiono profesinio mokymo bendruomenė turi gilias tradicijas plėtojant profesinio mokymo ir verslo bendradarbiavimą

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, pasitelkdamas profesinio mokymo įstaigas kaip partnerius, toliau sėkmingai organizuoja regioninių seminarų ciklą, kurių metu siekia suburti profesinio mokymo ir verslo atstovus tam, kad jie pasidalytų gerąja patirtimi, pateiktų konkrečius siūlymus: ko reikia dabartinei profesinio mokymo sistemai, kad ji galėtų rengti ateities iššūkiams pasirengusius specialistus.

2017 m. lapkričio 9 dieną, Šiauliuose įvyko regioninis seminaras „Profesinio mokymo ir verslo sąveika: sėkmės istorijos

Renginio partneris Šiaulių profesinio rengimo centras.

Saulius Dargužas, Šiaulių profesinio rengimo centro direktorius, šiltai pasveikindamas renginio dalyvius pažymėjo, kad Šiaulių profesinio rengimo centras (toliau – ŠPRC) ne tik aktyviai bendradarbiauja su apie 300-tų darbdavių atstovais, bet ir nuolat dalyvauja įvairių asociacijų veikloje. Siekiant atitikti verslo poreikius, profesinio mokymo bendruomenė nuolat kelia klausimą ne tik kokių specialistų reikia šiandien, bet ir kokių specialistų Šiaulių regionui reikės po kelerių metų.

Rimantas Urmonas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, išsamiai pristatė ŠPRC sėkmės faktorius, plėtojant gilias profesinio mokymo ir verslo bendradarbiavimo tradicijas. ŠPRC vienas iš strateginių partnerių yra UAB „Rūta“. Šios įstaigos mokiniai ne tik mokosi realiomis sąlygomis prekiaudami šios įmonės produkcija, bet ir sukūrė bei plėtoja, jiems darbdavių patikėtą, elektroninės parduotuvės „Rūta“ veiklą. Kasmet yra atliekama darbdavių apklausa, kurios rezultatai neabejotinai prisideda prie tarpusavio supratimo stiprinimo bei sėkmingų bendros veiklos rezultatų. 2017 metais ŠPRC pameistrystės forma jau mokosi apie 60 mokinių. ŠPRC veikia verslo praktinio mokymo firma „Šagrenė“, kurios veikla tiksliai atitinka realią darbo aplinką – imituojama prekybos įmonės veikla nuo personalo iki buhalterijos. Kiekvienais metais vyksta mokinių ir profesijos mokytojų stažuotės Lietuvoje ir užsienyje, taikomos lanksčios mokymosi formos, nuolat atnaujinamas profesinio mokymo turinys, taikomos vidinės kokybės užtikrinimo priemonės. ŠPRC vyksta kasmetinės profesijų mugės, renginiai mokinių ugdymo karjerai. Rimantas Urmonas pabrėžė, kad ŠPRC bendruomenė siekia, kad į jų atstovaujamą įstaigą būtų verta ateiti mokytis, būtų įdomu mokytis – „čia nuolat verda gyvenimas“.

Renginio metu Šiaulių regiono verslo atstovas Jonas Vaičys (UAB „Kalvis“), pateikė savo vertingas 15-os metų bendradarbiavimo su profesiniu mokymu patirtį. Savo pranešimą jis pradėjo nuo retorinio klausimo „iš ko susideda sėkmė“. Pasak Jono Vaičiaus, situacija darbo rinkoje nuolat ir sparčiai keičiasi, tad tobulėti būtina visiems – tiek verslo, tiek profesinio mokymo atstovams. Siekiant profesinio mokymo kokybės, didžiausias dėmesys turi būti sutelkiamas į praktinių įgūdžių ugdymą. Šiaulių regione darbdaviai stokoja metalo apdirbimo specialistų. Plėtojant profesinį mokymą, verslo atstovų įsitraukimas turi būti didesnis. Darbdaviai generuoja idėjas ir jomis mielai dalinasi su profesinio mokymo atstovais, o tai yra tiesiausias kelias, kad inovacijos laiku pasiektų profesinio mokymo turinį.

Jurgita Paulauskaitė Račkauskienė, UAB „Massive wood construction“ atstovė, pasidalino gerąja bendradarbiavimo su ŠPRC patirtimi. Profesijos mokytojai ir ilgametę darbo patirtį turintys įmonės meistrai teorinių ir praktinių mokymų metu pasidalino ne tik medžio apdirbimo srities inovacijomis, bet pagilino savo žinias jau žinomų medžio apdirbimo metodų, būdų atžvilgiu. Pasak Jurgitos Paulauskaitės Račkauskienės, tobulėjimui ribų nėra, labai daug kas priklauso nuo paties žmogaus. Įgyvendinti mokymai pasiteisino visu 100 procentų ir jau planuojamas kitas mokymų etapas. Įmonė suteikė galimybę vienam profesijos mokytojui atlikti stažuotę įmonės klientų objektuose Norvegijoje. Taip pat pranešėja nuoširdžiai pasidalino savo asmenine, kaip ŠPRC absolventės patirtimi – „džiaugiausi, kad ten buvau, ten mokiausi“.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro atstovai supažindino renginio dalyvius su 2017 m. ReferNet veiklos programos rezultatais.

ŠPRC atstovai (Rita Misiulienė, profesijos mokytoja; Mindaugas Bartkus, vyr. profesijos mokytojas; Jurgita Jasnauskaitė, vyr. mokytoja) pristatė pranešimą tema „Patrauklus profesinis mokymas ugdymo kontekste“. Pranešėjai supažindino su ŠPRC nuotolinio mokymosi aplinka, skirta vykdyti teorinį profesinį mokymą. Aktyviai plėtojama socialinė partnerystė. Pažymėtina, kad bendradarbiavimas su verslo atstovais pagrįstas dideliu pasitikėjimu, pvz. įmonė patiki savo strateginių veiklų, tokių kaip pardavimai, procesą ŠPRC mokiniams. Profesijos mokytojai pakvietė visus renginio dalyvius bendradarbiauti ir keistis profesinio mokymo inovacijomis.

Lina Mišeikienė, profesijos mokytoja, Edita Aleksandravičienė, Irena Masandavičiūtė, fotografo specialybės mokinės pristatė savo sėkmės istoriją, dalyvaujant Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) fotografijos konkurse #CedefopPhotoAward 2017 tema „Profesinis mokymas: papasakokite savo istoriją“. Jų atstovaujama komanda TIME2CREATE, pateikusi fotoistoriją „Kirpėjo svajonė“, laimėjo 1-ąjį prizą ir 2017 m. lapkričio 24 dieną, dalyvaus apdovanojimo renginyje Briuselyje, Belgijos karalystėje.

Šiaulių profesinio rengimo centro atstovai supažindino renginio dalyvius su mokomąja parduotuve „Rūta“. Mokymo bazė įsteigta „Rūtos“ firminėje parduotuvėje, esančioje PC „Tilžė“, Tilžės g. 225. Šioje parduotuvėje už visą prekybos procesą atsako ŠPRC prekybos ir verslo skyriaus profesijos mokytojai ir mokiniai. Renginio dalyviai praktiškai turėjo galimybę įvertinti puikų mokinių aptarnavimą, jų žinias apie siūlomą asortimentą.

Renginio dalyviai dalyvavo diskusijoje „Profesinio mokymo ir verslo bendradarbiavimas: inovatyvaus profesinio mokymo link“. Diskusiją moderavo dr. Renata Veršinskienė, ŠPRC Prekybos ir verslo skyriaus vedėja.

Taip pat renginio dalyviai aplankė UAB „Rūta“ šokolado muziejų, kuriame susipažino su pirmaisiais šokolado fabrikais Lietuvoje, paties šokolado istorija.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Metodinės veiklos skyriaus kolektyvas nuoširdžiai dėkoja renginio partneriui Šiaulių profesinio rengimo centro bendruomenei, ypatingai Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus darbuotojams, už sėkmingą ir patikimą partnerystę organizuojant ir įvykdant renginį, taip pat renginio dalyviams už aktyvų dalyvavimą renginyje, pasidalinimą savo patirtimi, idėjomis, siūlymais.

Renginio programa

Renginio akimirkos

Renginys priklauso Profesinio mokymo įgūdžių savaitės renginių tinkleliui.

Comments are closed