Vilniaus regiono profesinio mokymo bendruomenė renginyje „Profesinio mokymo galimybės už mokyklos ribų“

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, pasitelkdamas profesinio mokymo įstaigas kaip partnerius, toliau sėkmingai organizuoja regioninių seminarų ciklą, kurių metu siekia suburti profesinio mokymo ir verslo atstovus tam, kad jie pasidalytų gerąja patirtimi, pateiktų konkrečius siūlymus: ko reikia dabartinei profesinio mokymo sistemai, kad ji galėtų rengti ateities iššūkiams pasirengusius specialistus.

2017 m. gruodžio 13 dieną, Vilniuje įvyko regioninis seminaras „Profesinio mokymo galimybės už mokyklos ribų“.

Renginio partneris Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras

Seminare buvo aptartos profesinio mokymosi ir verslo sanglaudos perspektyvos, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro socialinio bendradarbiavimo patirtis, sėkmės istorijos ir kitos temos. Pranešimus skaitė centro direktorė, centro direktorės pavaduotoja, Aptarnavimo paslaugų sektorinio praktinio mokymo centro vadovė, buvę Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro mokiniai.
Renginio dalyviai lankėsi Aptarnavimo paslaugų sektoriniame praktinio mokymo centre. Sektorinis praktinio mokymo centras aprūpintas puikia kompiuterine technika, įranga ir kitu reikiamu inventoriumi. Jame sudarytos sąlygos rengti aukštos kvalifikacijos specialistus. Jis teikia galimybę mokiniams įgyti šiandienos reikalavimus atitinkančias kompetencijas, todėl išaugo darbdavių suinteresuotumas priimti kvalifikuotus jaunus specialistus dirbti jų įmonėse. Modernioje bazėje vyksta mokymai Vilniaus miesto vidurinių mokyklų technologijų mokytojams, vykdomas bedarbių perkvalifikavimas. Vilniaus aukštųjų neuniversitetinių mokymo įstaigų studentai centre gali atlikti praktinius darbus.
Seminaro dalyviams buvo pristatytos sektorinio praktinio mokymo centro sėkmingos veiklos įveiklinimo galimybės.

Renginio programa

Renginys priklauso Profesinio mokymo įgūdžių savaitės renginių tinkleliui.

Comments are closed