Žalioji transformacija: vietoj „tuoj“, ruošimės „rytoj“. ReferNet eksperto įžvalgos

Šiuo metu svarstome valstybės ateities viziją „Lietuva 2050“. Rengiant šią viziją vyko daug prasmingų diskusijų, kurios įtraukė ir piliečius, ir ekspertus. Papildomai buvo pateiktos įvairias sritis atliepiančios prognozės, įskaitant „Klimato kaitos, aplinkos ir žaliosios transformacijos iššūkių sprendimo galimybių studija“, „Švietimo ir įgūdžių iššūkių sprendimo galimybių studija“, „Ekonominio augimo ir gyvenimo kokybės iššūkių galimybių studija“. Nors žaliosios transformacijos studijoje aptariamos susijusios temos, bet apie transformacijai įgyvendinti ir palaikyti reikalingus įgūdžius ar jų prognozavimą neužsimenama. Taip pat ir ekonominio augimo studijoje, kurioje žalioji transformacija yra viena iš trijų tendencijų (kartu su visuomenės senėjimu ir socialine nelygybe bei atskirtimi), darančių didžiausią poveikį.
Tai jokių būdu nėra kritika „Lietuva 2050“ ar šių prognozių rengėjams (juoba, kad šio rašinio autorius ir pats dalyvavo visame procese). Tai veikiau plikas fakto konstatavimas, kviečiantis atkreipti dėmesį ir imtis veiksmų.
Dar 2021 m. parengtoje studijoje „Lietuvos ūkio transformacijos ir proveržio kryptys“ buvo konstatuota, kad daug žemo darbo našumo dirbančiųjų yra sutelkta tuose sektoriuose, kurie turi didelę sąsają su šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimu. Studijos autoriai taikliai daro išvadą, kad studijoje aptarti darbo našumo ypatumai gali tapti barjeru įgyvendinant ES žaliąjį susitarimą. Tai vienas žiūros taškas.
Šie metai buvo (ir vis dar yra) ES įgūdžių metai. Europoje vyko daug diskusijų apie įgūdžius, o taip pat ir įgūdžius, reikalingus sėkmingai žaliajai transformacijai. Įvairios šalys bei industrijos išbando skirtingus kelius, kurie galėtų padėti numatyti ir suteikti žaliuosius įgūdžius. Tai galėtų būti antras žiūros taškas.
Tad, pasinaudoję savo ir kitų patirtimi padarykime, tai ką galime tuoj, vietoj to, kad darytume rytoj.

Arminas Varanauskas
CEDEFOP ReferNet ekspertas

Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) žaliojo kurso temines sritis laiko vienomis iš prioritetinių. CEDEFOP skiria didelę dėmesį žaliosios pertvarkos įgūdžių prognozėms bei tendencijoms numatyti, yra parengti įgūdžių prognozių scenarijai, taikant pažangiųjų ir žaliųjų miestų koncepciją, CEDEFOP parengė politikos apžvalgą, kurioje analizuojama, kaip profesinis rengimas ir mokymas gali padėti miestams tapti pažangesniems ir žalesniems ir kt.
Daugiau informacijos galite rasti: dedikuotoje CEDEFOP skiltyje.

Comments are closed