2018 m. vasario mėn. profesinio mokymo įstaigų mokytojų mokymai

Įgyvendinant iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamą projektą „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“ 2018 m. vasario mėn. vykdomi šie mokymai:
1. Sektorinių praktinio mokymo centrų atstovų (mokytojų) konsultaciniai mokymai:

  • Viešbučių ir restoranų SPMC –Kaunas;
  • Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų SPMC – Kaunas;
  • Energetikos SPMC – Visaginas;
  • Maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos SPMC – Utena.

2. Profesinio mokymo įstaigų profesijos ir bendrojo ugdymo dalykų mokytojų mokymai, skirti plėtoti dalykines, didaktines kompetencijas:

  • Andragoginių žinių įvadinis kursas –Klaipėda, Kaunas;
  • Pasiekimų vertinimo metodika – Vilnius, Klaipėda;
  • Profesinio mokymo metodika – Vilnius, Kaunas;
  • Tiriamoji kompetencija –Vilnius.

3. Profesinio mokymo metodinių komisijų narių (profesinio mokymo įstaigų mokytojų) mokymai:

  • Profesinės veiklos tyrimas – Vilnius.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į projekto vadovę Sonatą Matakaitę, tel. (8-671) 25772.