Veiklos sritys

Kvalifikacijos ir profesinio mokymo turinys

 • tvarko Lietuvos kvalifikacijų sistemą;
 • organizuoja Centrinio ir Sektorinių profesinių komitetų veiklą;
 • organizuoja profesinių ir profesinio rengimo standartų rengimą;
 • organizuoja modulinių programų rengimą ir (arba) jų atnaujinimą;
 • kaupia įteisintų formaliojo profesinio mokymo programų elektronines versijas;
 • plėtoja profesinio mokymo kreditų sistemą.

Profesinio mokymo kokybė

 • organizuoja formaliojo profesinio mokymo programų vertinimą;
 • organizuoja pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas ekspertizę ir išduoda ekspertizės aktus;
 • atlieka išorinį profesinio mokymo institucijų veiklos ir (arba) formaliojo profesinio mokymo programų įgyvendinimo išorinį vertinimą;
 • ugdo kokybės kultūrą, rengia ir tobulina profesinio mokymo institucijų savianalizės, išorinio vertinimo ir kitas patariamojo pobūdžio metodikas;
 • koordinuoja profesinio mokymo metodinių komisijų veiklą;
 • teikia rekomendacijas profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

Informacija ir tyrimai

 • inicijuoja ir (arba) vykdo taikomuosius profesinio rengimo tyrimus;
 • kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją apie profesinį mokymą;
 • vykdo gebėjimų pasiūlos ir paklausos stebėseną;
 • vykdo profesinio mokymo priemonių rengimo stebėseną ir skelbia jų sąrašą;
 • vykdo profesinio meistriškumo konkursų stebėseną ir (arba) dalyvauja jų organizavime

Atstovavimas

 • atlieka Nacionalinio profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinio punkto (Quality Assurance National Reference Point for Vocational Education and Training) funkcijas Lietuvoje;
 • atlieka Nacionalinio kvalifikacijų koordinavimo punkto (National Coordination Point) funkcijas Lietuvoje;
 • atlieka Europos profesinio mokymo plėtotės centro (CEDEFOP) informacijos ir žinių tinklo ReferNet koordinatoriaus funkcijas Lietuvoje.