Informacija programų rengėjams

Formaliojo profesinio mokymo programų rengimas

Tvarkos aprašas

Metodiniai leidiniai

Paraiškos ir vertinimo formos

Neformaliojo profesinio mokymo programų rengimas

Informacija ruošiama.