Viešieji pirkimai

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro viešųjų pirkimų plano suvestinės

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro viešųjų pirkimų ataskaitos

Informacija apie mažos vertės pirkimus

Viešosios konsultacijos dėl techninių specifikacijų projektų

Projektas „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0001):

Projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002):

  • Šiuo metu viešųjų konsultacijų dėl techninių specifikacijų nėra.

Projektas „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001):

  • Šiuo metu viešųjų konsultacijų dėl techninių specifikacijų nėra.

Projektas „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje“ (Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-01-0001):

  • Šiuo metu viešųjų konsultacijų dėl techninių specifikacijų nėra.

Vykdomi viešieji pirkimai