Europos Komisijos atstovų vizitas

Vilniuje 2017 m. gruodžio 4 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą ir Švietimo informacinių technologijų centrą aplankė Europos Komisijos atstovai iš Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato, atsakingi už Europos įgūdžių (gebėjimų), kvalifikacijų ir profesijų klasifikatorių.

Susitikimo metu aptarti Lietuvos Respublikos nacionalinių švietimo registrų susiejimo su Mokymosi galimybių ir kvalifikacijų Europoje (LOQ, https://ec.europa.eu/ploteus/en) ir Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijų ir profesijų (ESCO, https://ec.europa.eu/esco/) portalais klausimai. Šių metų liepos mėn. startavo Europos įgūdžių (gebėjimų), kvalifikacijų ir profesijų klasifikatoriaus versija ESCO V1, kurioje informacija pateikiama 26 kalbomis. Šiuo metu ESCO svetainėje galima rasti informaciją apie 2942 profesijas, atitinkančias Tarptautinį standartinį profesijų klasifikatorių (ISCO). Kiekvienai profesijai sukurtas profesijos profilis, išvardijamos žinios, įgūdžiai ir gebėjimai. Ateityje ESCO turėtų atsirasti ir Europos šalyse teikiamų kvalifikacijų informacija.

Taip pat susitikimo metu buvo aptarta Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro projekto „Europos kvalifikacijų sandara – Nacionalinės kvalifikacijų duomenų bazės“ Nr. 572692-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA3-EQF-NCP-D, įgyvendinamo Erasmus + programos ir nacionalinio biudžeto lėšomis, eiga, išsiaiškinti svarbiausi techniniai nacionalinių duomenų susiejimo aspektai ir pristatytos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.

img_4956