Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras pradeda įgyvendinti bendrą Baltijos šalių projektą.

logo

Lietuva, Latvija, Estija ir Suomija vykdys ES Erasmus+ programos projektą „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir profesijos meistrų rengimas mokyti darbo vietoje“ (angl. Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning (TTT4WBL)).

Trys Baltijos šalys siekdamos stiprinti profesinio mokymo įstaigų ir įmonių bendradarbiavimą bei skatinti mažų ir vidutinio dydžio įmonių įsitraukimą kartu organizuos jungtinius mokymus skirtus meistrų mokymuisi profesinio mokymo įstaigų mokinius mokyti darbo vietoje.

Projekto tikslas – skatinti įmonių meistrų profesinį tobulėjimą bendradarbiaujant ir mokantis Europos sąjungos bei regioniniu lygmeniu; stiprinti bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo įstaigų, socialinių partnerių ir mažų bei vidutinio dydžio įmonių; rinkti ir analizuoti įrodymus inovatyvioms priemonėms įgyvendinti.

Projekto tikslui pasiekti yra numatyta įgyvendinti šias veiklas: atlikti šalių poreikių analizę, siekiant išsiaiškinti šalių panašumus ir skirtumus; parengti jungtinę meistrų mokymo programą ir metodinę medžiagą bei išbandyti naujus metodus meistrų mokymuisi mokyti profesinio mokymo įstaigų mokinius darbo vietoje; vykdyti jungtinius meistrų iš trijų Baltijos valstybių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) mokymus. Projekto metu bus parengta jungtinė meistrų mokymo programa ir metodinė medžiaga bei apmokyti 800 meistrų trijose Baltijos šalyse.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras bus atsakingas už projekto veiklų koordinavimą Lietuvoje, nuodugnios šalies poreikių analizės parengimą, nacionalinės meistrų mokymo programos ir mokymo medžiagos parengimą, susitikimų Lietuvoje organizavimą, projekto sklaidą ir kitus viešinimo darbus, prisidės prie 300 meistrų mokymų Lietuvoje pagal parengtą programą.

Projekto partneriai – Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Valsts Izglitibas Satura Centrs (Latvijos nacionalinis švietimo centras), LR Izglitibas un Zinatnes Ministrija (Latvijos Švietimo ir mokslo ministerija), Baltic Bright (Latvija),Latvijas Tirdzniecibas un Rupniecibas Kamera (Latvijos prekybos ir pramonės rūmai), Tartu Kutsehariduskeskus (Tartu VET centras Estijoje), Jyvaskylan Ammattikorkeakoulu (Jyvaskyla taikomųjų mokslų universitetas) (Suomija).

Projekto tikslinė grupė: įmonių meistrai bei kiti darbuotojai įtraukti į mokymą darbo vietoje, profesinio mokymo įstaigos, jų vadovai ir mokytojai, valdžios atstovai, socialiniai partneriai ir suinteresuotosios šalys, dalyvaujančios mokyme darbo vietoje.

Projekto rezultatai: parengta jungtinė įmonių meistrų mokymo programa ir metodinė medžiaga, apmokyti 800 meistrų trijose šalyse, naujas Baltijos šalių politinio dialogo lygmuo dėl meistrų mokymo.