Kviečiame dalyvauti seminare „KARJEROS KOMPETENCIJŲ UGDYMAS IR VERTINIMAS“!

2017 m. gegužės 11 d. (ketvirtadienį) Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centre vyks seminaras „Karjeros kompetencijų ugdymas ir vertinimas“.

Seminaras skirtas: mokytojams ir kitiems darbuotojams, atsakingiems už profesinį mokinių orientavimą bei konsultavimą karjeros pasirinkimo klausimais, direktorių pavaduotojams ugdymui, direktoriams.
Seminaro tikslas – tobulinti dalyvių kompetenciją ugdyti ir vertinti mokinių karjeros kompetencijas atsižvelgiant į individualius besimokančiųjų poreikius ir situaciją.

Šiuolaikinio veiklos pasaulio kaita ir mokymosi galimybių įvairovė kelia naujus iššūkius individo karjeros kelyje. Aktualizuojasi karjeros kompetencijos – nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais. Karjeros kompetencijų ugdymas – reikšminga bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalis, kurios ugdomasis poveikis besimokantiesiems išlieka svarbus visą gyvenimą. Tai besimokančiojo įgalinimas valdyti karjeros pokyčius visais gyvenimo etapais.

Seminaro dalyviai ne tik aptars Ugdymo karjerai programos (2014) įgyvendinimo profesinėje mokykloje ypatumus, bet ir praktiškai išbandys karjeros kompetencijų ugdymui ir vertinimui skiriamus metodus.

Seminaro lektorė – Dr. Asta Railienė

Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto dėstytoja. Mokymų ugdymo karjerai temomis autorė ir lektorė. Metodinių priemonių karjeros kompetencijų ugdymui autorė ir ekspertė.

Registracijos anketą rasite čia. Registracija vyksta iki 2017 m. gegužės 4 d.