Pristatyta profesinio mokymo būklės apžvalga

2017 m. lapkričio 7 d. pristatyta Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva parengta Profesinio mokymo būklės apžvalga. 2017. Rengiant leidinį pasirinkta probleminė duomenų surinkimo ir jų pristatymo prieiga, atsiribojant nuo a priori žinomų faktų ir teiginių, pavyzdžiui, nuo pagrindinių profesinio mokymo siekinių tarptautiniuose ir nacionaliniuose švietimo politikos dokumentuose nagrinėjimo ir jų laimėjimą atskleidžiančių duomenų analizės.

Leidinyje dėmesys sutelktas į pirminio profesinio mokymo mokinių, profesinio mokymo įstaigų mokytojų, vadovų ir profesinio mokymo teikėjų charakteristikas, profesinio mokymo turinį, profesinio mokymo sistemos koordinavimo ir finansavimo ypatumus. Taip pat nagrinėjami duomenys apie tęstinio profesinio mokymo apimtis. Pateikiama įvairių rodiklių, kurie apibūdina profesinio mokymo požymių kaitą laike, jų vietą tarptautiniame kontekste, duomenų pagrindu formuluojami apibendrinantys teiginiai. Leidinį rengė Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojai.

Su leidiniu galima susipažinti čia.