Švietimo ir mokslo ministrė kartu su ūkio ministru patvirtino pirmąjį profesinį standartą

2017 m. birželio 12 d. švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė kartu su ūkio ministru Mindaugu Sinkevičiumi patvirtino Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus profesinį standartą, kuris taps tiesiogine priemone didinant švietimo atitiktį darbo rinkos poreikiams. Kiekvieno ūkio sektoriaus kvalifikacijas aprašančių profesinių standartų diegimas yra naujas švietimo sistemos tobulinimo etapas, kuris ilgainiui padės Lietuvoje suformuoti paprastą, aiškią, kiekvienam vartotojui suprantamą ir darbo rinkos poreikius ilgalaikėje perspektyvoje atitinkančią kvalifikacijų sistemą. Patvirtinti standartai bus naudojami rengiant ir atnaujinant profesinio mokymo programas. Mokslo ir studijų institucijoms standartai tarnaus kaip rekomendacijos rengiant ir atnaujinant studijų programas. Taip pat, standartais galės pasinaudoti ir darbdaviai kuriant pareigybių aprašus, darbuotojų mokymo programas, jų veiklos vertinimo instrumentus ir pan.

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus profesiniame standarte aprašyta virš 20 svarbiausių šio ūkio sektoriaus kvalifikacijų. Standartas informuoja, kokių kvalifikacijų darbuotojai turėtų būti rengiami švietimo įstaigose: kokie turėtų būti kvalifikacijų pavadinimai, kokias kompetencijas turėtų įgyti ir kokias funkcijas gebėtų atlikti vieną ar kitą kvalifikaciją įgiję asmenys, savo karjerą siejantys su darbu viešbučiuose, restoranuose, kavinėse, kepyklose ir pan. Rengiant standartą svarbų vaidmenį atliko darbdaviams atstovaujanti Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija.

Standarte kvalifikacijos išdėstytos pagal kvalifikacijų lygius, tokiu būdu numatant profesinio tobulėjimo kelius. Kvalifikacijas sudarančios kompetencijos sugrupuotos į prasmingus ir išbaigtus kompetencijų derinius – kvalifikacijų vienetus, taip sudarant galimybę įgyti ne vien tik pilną kvalifikaciją, bet, prireikus, tik dalį jos. Aiškus kvalifikacijas sudarančių vienetų ir kompetencijų sąrašas taip pat padės kokybiškiau ir efektyviau vykdyti asmenų įvairiais būdais įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą.

Planuojama iki 2020 m. parengti 24 profesinius standartus. Standartai konstruojami socialinio dialogo būdu, į procesą įtraukiant darbdavių, socialinių partnerių ir švietimo atstovus. Standartus tvirtina švietimo ir mokslo ministras kartu su ūkio ministru, už jų rengimo organizavimą atsakingas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 12 d. įsakymas Nr.  V-468/4-345 „Dėl apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“