Į lietuvių kalbą išverstos Europos neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo gairės

Kviečiame susipažinti su Europos neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo gairėmis.
2009 m. Europos Komisija ir Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) kartu paskelbė Europos neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo gairių rinkinį. 2012 m. Tarybos rekomendacijoje dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo Europos Komisija raginama reguliariai peržiūrėti gaires, konsultuojantis su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis.

Šiame leidinyje pateiktos gairės pirmą kartą atnaujintos po rekomendacijos priėmimo. Jos buvo toliau plėtojamos, atsižvelgiant į išsamias suinteresuotųjų šalių konsultacijas Europos, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu. Gairėse pripažįstama, kad bet koks sprendimas turi atitikti tikslą, o susitarimai turi būti priimami atsižvelgiant į konkretų kontekstą.

Gairių tikslas – padėti suinteresuotosioms šalims suvokti skirtingas galimybes ir galimus sprendimus, rengiant ir taikant patvirtinimo priemones Europoje.

Gairėse vadovaujamasi temomis, nurodytomis 2012 m. rekomendacijoje dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo. Kiekvienai temai skirtas klausimų rinkinys. Tai tarsi kontrolinis sąrašas, atspindintis svarbiausias problemas, kurias reikia išspręsti, kad patvirtinimo priemonės tinkamai veiktų.

Rekomendacijoje nustatytos temos yra glaudžiai susijusios, o skirtingos gairių dalys turėtų būti laikomos sudedamosiomis dalimis, kurios kartu sudaro pagrindą nuosekliam požiūriui į neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimą.

Europos neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo gairės (lietuvių kalba)

European guidelines for validating non-formal and informal learning (anglų kalba)

Gaires parengė Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)

Gairės iš anglų kalbos išverstos ir atspausdintos projekto „Nacionalinių kvalifikacijų koordinavimo punktų veikla 2017 m.“, finansavimo sutarties Nr. VS/2017/0240, bei ReferNet veiklos programos 2018, sutarties Nr. 2018-0017/GP/DS/ReferNet-SGA/001/17, lėšomis.

Comments are closed