Vyksta viešosios konsultacijos, kurių tikslas įvertinti Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) veiklą

Europos Komisija kviečia visus ES piliečius, viešąsias ir privačias organizacijas aktyviai dalyvauti viešojoje konsultacijoje apie Europos Sąjungos agentūrų veiklą.

Konsultacijos metu yra vertinamos 4 Europos Sąjungos agentūros: Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP), Europos mokymo fondas (ETF), Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound), Europos Sąjungos informavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais agentūra (EU-OSHA) (toliau – agentūros).

Viešosios konsultacijos tikslas – sudaryti galimybes suinteresuotiems asmenims ir organizacijoms pareikšti savo nuomonę apie agentūrų veiklą. Tikimasi, kad konsultacijų metu gauta informacija padės tinkamai įvertinti agentūrų veiklos rezultatus, atsižvelgiant į aktualumą, veiksmingumą, efektyvumą, nuoseklumą ir pridėtinės vertės sukūrimą; suformuluoti pasiūlymus dėl agentūrų ateities veiklos gairių.

Agentūrų vertinamos veiklos periodas: 2011-2016 metai.

Viešoji konsultacija vyks iki 2017 m. liepos 5 dienos.

Klausimynas pasiekiamas šiuo adresu: Klausimynas.

Atsakingai pareikškite savo nuomonę!

Viešosios konsultacijos rezultatai bus viešai paskelbti.

Daugiau informacijos rasite čia.

Aiškinamasis dokumentas lietuvių kalba.

Comments are closed