Partnerystės forumai – galimybė siekti kokybės, paremtos 30-ies šalių gerąja patirtimi

ReferNet Lietuva tinklo nariai 2017 m. gegužės 11-12 dienomis dalyvavo ReferNet tinklo partnerystės forume, Helsinkyje, Suomijos Respublikoje. 2017 metų partnerystės forumą organizavo Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) kartu su ReferNet Suomija tinklo nariais. ReferNet Suomija tinklo nacionalinis koordinatorius – Suomijos nacionalinė švietimo agentūra.

Kiekvienais metais CEDEFOP organizuoja ReferNet tinklo narių partnerystės forumus dviejose iš ReferNet partnerių šalių. Tai graži tradicija, kuomet ReferNet tinklo nariai susitinka tam, kad pasidalintų idėjomis bei stiprintų tarpusavio bendradarbiavimą. Šiuo metu ReferNet tinklą sudaro 30 šalių.

2017 m. Helsinkio partnerystės forumo metu pasidalinta žiniomis bei sėkmės istorijomis, susijusiomis su siekiamais 2017 m. ReferNet veiklos programos rezultatais; darbo grupių sesijų metu suformuluoti pasiūlymai kaip pranešimų apie profesinį mokymą Europoje turiniui suteikti interaktyvumo pavidalą bei sutarta dėl rekomendacinių priemonių, kurios padidintų ReferNet produktų žinomumą ir prieinamumą tikslinei auditorijai. Taip pat buvo pasidalinta nacionalinėmis ReferNet šalių aktualijomis bei naujausia CEDEFOP informacija apie vykdomus projektus, ateities planus. ReferNet tinklo nariai konsultacijų metu aptarė 2017 m. ReferNet veiklos programos įgyvendinimo metu iškilusius organizacinius bei finansinius klausimus.

Partnerystės forumo programa

Renginio pranešimai

Suomijos profesinio mokymo reforma (Tarja Riihimaki, patarėja švietimo klausimais, Suomijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija)

Informavimo ir profesinio orientavimo paslaugos Suomijoje (Aapo Koukku, švietimo patarėjas, EDUFI)

Informavimo ir konsultavimo paslaugos Suomijoje: atvejo pristatymas (Mika Launikari, vyriausias specialistas, Euroguidance Suomija)

Informavimo ir konsultavimo paslaugos Švedijoje: atvejo pristatymas (Hans Almgren, Švedijos nacionalinė švietimo agentūra)

Informavimo ir konsultavimo paslaugos Danijoje: atvejo pristatymas (Ole Dibbern Andersen, Metropolio universiteto koledžas)

Informavimo ir konsultavimo paslaugos Ispanijoje: atvejo pristatymas (Ines Sancha Gonzalo, FUNDAE, Ispanija)

Bendrųjų kompetencijų ugdymas profesiniame mokyme (Eleonora Schmid, Cedefop VPS komandos koordinatorė).

Pranešimai apie profesinį mokymą Europoje: kaip parengti interaktyvų turinį (Eleonora Schmid, Cedefop VPS komandos koordinatorė).

Kitas partnerystės forumas įvyks 2017 m. gegužės 17-18 dienomis Rygoje, Latvijoje. ReferNet Latvija nacionalinis koordinatorius – Latvijos akademinės informacijos centras.

Daugiau informacijos: CEDEFOP informacija apie renginį

Comments are closed