Seminaras – diskusija „Profesinio ir suaugusiųjų mokymo aktualijos ir perspektyvos“

Gegužės 26 d. Lietuvos švietimo profesinė sąjunga ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras organizavo seminarą – diskusiją „Profesinio ir suaugusiųjų mokymo aktualijos ir perspektyvos“.

Seminaro metu buvo pristatyta 2017 m. ReferNet veiklos programa, projektas „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra“. Taip pat buvo pristatyti projekto „Transnational Peer Review for quality assurance in Validation of Non Formal and Informal Learning (VNFIL) Extended“ eiga ir „Peer Review in Adult Learning to Improve formal and Non-formal Education (PRALINE)“ rezultatai.

PRALINE partneriai nusprendė priimti iššūkį paskatinti kokybės užtikrinimo strategijų įgyvendinimą suaugusiųjų švietime (Panteia, Developing the Adult Learning Sector, 2013). Kadangi tarpusavio vertinimo metodologija buvo efektyvi kitoms švietimo sritims, suaugusių švietimo teikėjai ją adaptavo. Rezultatas – Europos tarpusavio vertinimo vadovas, skirtas suaugusiųjų švietimui, kurio metodika ir standartinės procedūros iliustruotos šiame vadove.

Metodika, parengta ir išbandyta profesinio mokymo srityje per LLP (programą „Mokymasis visą gyvenimą“) – Leonardo da Vinci projekte „Tarpusavio vertinimas pradiniame profesiniame mokyme“, – yra susijusi su kokybės užtikrinimo principais, įkvėptais EQAVET sistema ir orientuotais į plėtrą, palaikant suaugusiųjų švietimo teikėjus, nuolat tobulinančius kokybės užtikrinimą.

Vadovą papildo Europos tarpusavio vertinimo priemonių rinkinys, skirtas suaugusiųjų švietimui bei parengtas naudoti priemonių rinkinys ir lydintys dokumentai, naudotini viso tarpusavio vertinimo proceso įgyvendinimo metu, įskaitant formas, kontrolinius sąrašus ir rekomendacijas. Tai – tvirto įvairių susijusių suinteresuotų šalių – socialinių partnerių, formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų, kokybės užtikrinimo ekspertų ir universitetų – bendradarbiavimo PRALINE partnerystėje rezultatas. Vadovo ir priemonių rinkinio pridėtinė vertė slypi pritaikytuose kriterijuose ir rodikliuose, galinčiuose atspindėti bendrą Europos perspektyvą. Priemonių rinkinys taip pat yra prieinamas ir elektroniniu formatu projekto svetainėje www.praline-project.eu.

Seminaro dalyviai diskutavo apie tarpusavio vertinimo metodikos naudojamą suaugusių švietime ir neformalaus ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinime. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui ir Vilniaus suaugusių mokymo centrui įteiktos padėkos už bendradarbiavimą vykdant tarpusavio vertinimą suaugusių švietimo sektoriuje.
Informaciją parengė Inga Puiša, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga

Renginio programa

Renginio pranešimai:

2017 m. ReferNet veiklos programa: iššūkiai ir rezultatai
(Eglė Zybartienė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras)

Tarpusavio vertinimo metodika suaugusių švietimo sektoriuje. Kokybės analizės ir rekomendacijų pristatytas (Inga Puiša, Lietuvos švietimo profesinė sąjunga)

Tarpusavio vertinimo metodika neformalaus ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinime
(Tatjana Babrauskienė, Lietuvos švietimo profesinė sąjunga)

Projekto „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra“ (I etapas) pristatymas
(Lina Vaitkutė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras)


Comments are closed