ReferNet Lietuva naujienų archyvas

 
Atidaryti 42 modernūs praktinio mokymo centrai
LT | EN

Remiantis išorinio programų įgyvendinimo vertinimo rezultatais, profesinio mokymo teikėjams suformuluotos kokybės gerinimo rekomendacijos
LT | EN

Bendrojo ugdymo mokinių profesinis veiklinimas
LT | EN

Profesinio mokymo turinio pertvarka į modulinį mokymą
LT | EN

Patvirtinti veiksmų planai profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtrai
LT | EN

Švietimo ir mokslo ministerijos bendradarbiavimo sutartys su darbdavių organizacijomis atveria naujas galimybes konstruktyviam ir efektyviam dialogui
LT | EN

Lietuvoje atidaromi sektoriniai praktinio mokymo centrai
LT | EN

Statybos darbininkų mokymas: „žaliųjų“ gebėjimų ugdymas
LT | EN

Lietuvos pažanga įgyvendinant 2011-2014 m. Europos profesinio mokymo siekinius
LT | EN

Nauja profesinio orientavimo tvarka Lietuvoje
LT | EN

Profesijos mokytojų stažuotės įmonėse
LT | EN

Pameistrystės diegimo ir plėtros Lietuvos profesinio mokymo sistemoje gairės
LT | EN

Lietuvoje atidaryti du sektoriniai praktinio mokymo centrai
LT | EN

Lietuvos nacionalinė kvalifikacijų sandara: savitumas – tai gerai ar blogai?
LT | EN

Dalijimasis gerąja profesinio mokymo patirtimi
LT | EN

Profesinio mokymo sistemos naujienos 2011 metais
LT | EN

Modulinės mokymo programos Europos statybos sektoriaus darbininkams: Lietuvos patirtis
LT | EN

Neformaliojo mokymo kokybė. Pirmieji žingsniai sistemai sukurti
LT | EN

Muziejų edukacinės programos suaugusiesiems
LT | EN

Dvikalbis mokymas profesiniame mokyme: mokykis ne kalbos, o kalbą paversk priemone
LT | EN

Tarptautinėje konferencijoje aptarti profesinio mokymo srities tyrimai ir jų rezultatų pritaikomumas
LT | EN

Suaugusiųjų švietimo savaitė – galimybė pabūti kartu
LT | EN

Vaikų priežiūros centras profesinėje mokykloje – naujiena Lietuvoje
LT | EN

Profesijos mokytojai ir rengėjai – pagrindiniai mokymosi visą gyvenimą veikėjai. Seminarų projektas
LT | EN

Profesinio meistriškumo konkursas: mokykis, tobulėk ir judėk
LT | EN

Projektas, skirtas nustatyti profesijos mokytojų ir rengėjų vaidmenų bei kompetencijų kaitą. Kokybinio tyrimo Lietuvoje rezultatai.
LT | EN

Profesinės patirties įvertinimas siekiant aukštojo mokslo
LT | EN

Socialinis dialogas: dėmesys vyresnio amžiaus darbuotojams
LT | EN

Edukologijos daktaro veiklai būdingos kompetencijos ir jų raiška doktorantūros studijose
LT | EN

Regioninių profesinio rengimo tinklų modeliavimas Lietuvoje
LT | EN

Kompetencijų vertinimas ir naujos mokymosi galimybės logistikos specialistams
LT | EN

Ataskaita apie 2004-2009 m. laikotarpiu Lietuvoje atliktus tyrimus profesinio mokymo srityje
LT | EN

Comments are closed