Europos pameistrių tinklas vykdo naujų narių atranką!

Siekiant įtraukti kuo daugiau aktyvių jaunųjų pameistrių iš visos Europos dalyvauti diskusijose apie profesinį mokymą bei pameistrystę, Europos pameistrių tinklas vykdo 10-ies narių atranką.

Atranka yra atvira, joje gali dalyvauti asmenys, nepriklausantys Europos jaunimo forumui. Atranka vykdoma naudojantis Europos jaunimo forumo duomenų baze.

Atrankos kriterijai:

Kandidatai turi atitikti bent vieną iš dviejų kriterijų:

1) būti esami ar buvę pameistriai ar būti mokinių įgaliotu atstovu;

2) aktyviai dalyvauti plėtojant profesinio mokymo ir/ar pameistrystės politiką nacionaliniame / tarptautiniame lygmenyje.

Atrinkti nariai turi turėti galimybę dalyvauti 2017 m. lapkričio 22-24 d. susitikimuose, Briuselyje ir 2018 m. planuojamuose 4 susitikimuose.

Visas su renginiais susijusias išlaidas padengs Europos jaunimo forumas bei Europos Komisija.

Paraiškų pateikimo terminas: 2017 m. rugsėjo 27 d., 23:59 val. (CET).

Kviečiame aktyvius jaunuolius pasinaudoti galimybe prisidėti prie profesinio mokymo bei pameistrystės politikos formavimo.

Europos pameistrių tinklą sukūrė Europos jaunimo forumas, bendradarbiaujant su Europos mokyklų mokinių sąjungų organizaciniu biuru bei Europos Komisija 2017 m. balandį.

Europos pameistrių tinklo veikla siekiama:

  • formuoti vieningą jaunuolių požiūrį, nuomonę pameistrystės klausimais;
  • keistis patirtimi ir geriausia praktika, nagrinėti problemas bei spręsti iškilusius iššūkius, pasidalyti pameistrystės bei profesinio mokymo plėtros aktualijomis Europos mastu;
  • aktyviai dalyvauti politinio lygmens konsultacijose, kituose susijusiuose renginiuose aktualiais pameistrystės klausimais;
  • suformuluoti Europos pameistrių tinklo plėtotės gaires 2019 metams.

2017 m. jau įvyko 2 Europos pameistrių tinklo narių susitikimai (Briuselyje bei Maltoje), kuriuose jaunieji pameistriai aktyviai dalyvavo diskusijose apie profesinį mokymą bei pameistrystę Europoje.

Daugiau informacijos bei registracijos formas rasite šiuo adresu:

http://database.youthforum.org/public/event-details/event/772

deividas-skirius


european_youth_forum-svg obessu photo