Metodiniai vizitai – bendradarbiavimo su profesinio mokymo įstaigomis stiprinimas. Panevėžys.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Metodinės veiklos skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pradėjo metodinių vizitų ciklą į profesinio mokymo įstaigas.

2017 m. kovo 10 d. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro (toliau – KPMPC) darbuotojai lankėsi Panevėžio mieste sėkmingai savo veiklą vykdančiuose VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykloje ir VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centre.

Vizitų metu įvyko susitikimai su profesinio mokymo įstaigų bendruomenėmis, kurių metu pristatytos mokyklų istorijos, dabartiniai ir ateities planai, mokyklos personalas, papasakota apie mokymo procesus, bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, projektines veiklas, aprodytos patalpos, kuriose vykdomi užsiėmimai.

KPMPC darbuotojai trumpai pristatė centre veikiančių skyrių veiklą, papasakojo apie vykdomą Nacionalinio profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinio punkto (EQVET) veiklą, apie ReferNet Lietuva informacijos ir žinių tinklą, kurio nacionalinis koordinatorius yra KPMPC, pristatė būsimus tarptautiškumo projektus. Su mokymo įstaigų vadovais, mokytojais kalbėjo apie jų kvalifikacijos tobulinimo poreikį, regioninio bendradarbiavimo stiprinimą, diskutavo visiems rūpimais klausimais apie profesinius standartus, modulines programas bei jų įgyvendinimą.

KPMPC darbuotojai apžiūrėjo šiose profesinio mokymo institucijose veikiančius Statybos sektoriaus praktinio mokymo centrą, Didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriaus praktinio mokymo centrą, Transporto, sandėliavimo ir ryšių sektoriaus bei Viešbučių ir restoranų sektoriaus praktinio mokymo centrus su juose įrengta pačią moderniausia praktinio mokymo baze, kuri padeda kuo geriau pasiruošti profesinei veiklai. Sprendė, kaip ateityje bendradarbiaujant, teikti kokybišką konsultacinę bei metodinę pagalbą, kaip plėtoti šių centrų veiklą ir vykdyti kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtrą, tarptautinį bendradarbiavimą.

KPMPC darbuotojai nuoširdžiai dėkoja Panevėžio profesinio mokymo įstaigų bendruomenėms už šiltą priėmimą. Šis metodinis vizitas suteikė puikias galimybes tolimesniam bendradarbiavimui dalijantis gerąja patirtimi ir naujų idėjų įgyvendinimui.

20170309_111053

20170309_112710

20170309_110412

20170309_120810

20170309_121417

20170309_135340

20170309_144857

20170309_144725

20170309_135405