Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios veiklos sektorinis profesinis komitetas

1. Jolanta Andreikėnienė, Kauno informacinių technologijų mokyklos Profesinio mokymo skyriaus vedėja, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos deleguota atstovė

2. Regina Dvaržeckytė, Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos deleguota atstovė

3. Giedrius Gecevičius, asociacijos INFOBALT viceprezidentas, Kauno kolegijos Technologijų fakulteto dekanas, asociacijos INFOBALT deleguotas atstovas

4. Petras Jakavonis, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Skaitmeninės darbotvarkės departamento vyresnysis patarėjas,
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos deleguotas atstovas

5. Gintaras Kučinskas, Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorius, Informacinių technologijų katedros vedėjas, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos deleguotas atstovas

6. Remigijus Laurutis, UAB „NordRobotics“ vadovas, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguotas atstovas

7. Andrius Plečkaitis, asociacijos INFOBALT projektų vadovas, asociacijos INFOBALT deleguotas atstovas

8. Virginija Putnaitė, Vilniaus technologijų mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui, asociacijos INFOBALT deleguota atstovė

9. Rimvydas Ramanauskas, Jaunimo profesinės sąjungos „Solidarumas“ Tarybos narys, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ deleguotas atstovas

10. Simonas Razminas, UAB „Exacaster“ Technologijų vadovas (CTO), asociacijos INFOBALT deleguotas atstovas

11. Danutė Sinkevičienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguota atstovė

12. Povilas Treigys, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto vyresnysis
mokslo darbuotojas, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos deleguotas atstovas

13. Albertas Turonis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės politikos departamento Elektroninių ryšių skyriaus vedėjas, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos deleguotas atstovas

14. Laura Vaišnorė, UAB „Baltijos kompiuterijų akademija“ direktorė, asociacijos INFOBALT deleguota atstovė

15. Vytautas Vaškevičius, UAB „Sekasoft“, UAB „ICY soft“ direktorius, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguotas atstovas

16. Elena Vengrienė, UAB „Algoritmų sistemos“ generalinė direktorė, Lietuvos verslo konfederacijos deleguota atstovė

17. Eglė Remeisienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vyriausioji specialistė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguota atstovė (jai nesant, Giedrė Pačėsienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vedėja, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguota atstovė)

Informacijos atnaujinimo data 2021-11-12

Informacijos atnaujinimo data 2021-06-18