Viešojo valdymo, gynybos, teisingumo ir teisminės veiklos, viešosios tvarkos ir apsaugos, priešgaisrinių tarnybų veiklos sektorinis profesinis komitetas

1. Andrius Stasiukynas, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo fakulteto Viešojo administravimo instituto direktorius, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos deleguotas atstovas – komiteto pirmininkas

2. Inga Prialgauskienė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Žmogiškųjų išteklių politikos departamento Valdymo skyriaus patarėja, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos deleguota atstovė – pirmininko pavaduotoja

3. Martynas Austys, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Žmogiškųjų išteklių valdybos viršininkas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos deleguotas atstovas

4. Kęstutis Blužas, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Personalo skyriaus vedėjas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos deleguotas atstovas

5. Vyginta Damzenienė, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo aplinkos departamento Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus vyriausioji specialistė, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos deleguota atstovė

6. Tomas Jadzinskas, Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos štabo Individualiojo rengimo skyriaus Mokymo programų rengimo ir analizės poskyrio viršininkas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos deleguotas atstovas

7. Vitalius Jarmontovičius, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ teisininkas, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ deleguotas atstovas

8. Egidijus Langys, advokatų bendrijos AVOCAD partneris, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguotas atstovas

9. Ričardas Nariūnas, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklos viršininko pavaduotojas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos deleguotas atstovas

10. Gintaras Paulauskas, Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Mokymo skyriaus viršininkas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos deleguotas atstovas

11. Danutė Sinkevičienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguota atstovė

12. Paulius Skardžius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vyresnysis patarėjas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos deleguotas atstovas

13. Genadijus Stankevičius, Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Mokymo ir kovinio rengimo centro vyriausiasis specialistas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos deleguotas atstovas

14. Dovilė Satkauskienė, Lietuvos antstolių rūmų valdytoja, Lietuvos antstolių rūmų deleguota atstovė

15. Loreta Soščekienė, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos deleguota atstovė

16. Vaidas Šalaševičius, Regionų verslo plėtros asociacijos prezidentas, Lietuvos verslo konfederacijos deleguotas atstovas

17. Evaldas Ulevičius, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų filialo direktorius, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguotas atstovas

18. Vigita Vėbraitė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentė, Lietuvos teisininkų draugijos Vilniaus skyriaus narė, Lietuvos teisininkų draugijos deleguota atstovė

19. Albertas Žalys, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorius, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguotas atstovas (jam nesant, Giedrė Pačėsienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vedėja, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguota atstovė, Eglė Remeisienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vyriausioji specialistė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguota atstovė)

Informacijos atnaujinimo data 2020-01-14