Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir maisto produktų gamybos sektorinis profesinis komitetas

1. Irmina Kudarauskienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų deleguota atstovė – komiteto pirmininkė

2. Vidmantas Bižokas, Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos prezidentas, Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos deleguotas atstovas (jam nesant, Eglė Kvedaraitė, Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekcijos valdybos pirmininkė, Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos deleguota atstovė)

3. Laura Galinytė, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos deleguota atstovė

4. Gintaras Didžiokas, UAB „Straikas“ vadovas, asociacijos „Lietuvos gėrimai“ deleguotas atstovas

5. Jonas Dyglys, Šilutės žemės ūkio mokyklos sektoriaus vadovas, Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos deleguotas atstovas

6. Linas Katilius, uždarosios akcinės bendrovės „SDG“ Mokymo departamento direktorius, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguotas atstovas

7. Giedrius Ladukas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyr. specialistas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos deleguotas atstovas (jam nesant, Zita Bitvinskaitė, Respublikos aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškininkystės ir miškotvarkos skyriaus vyr. specialistė, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos deleguota atstovė)

8. Darius Liutikas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Mokslo ir inovacijų skyriaus vedėjas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos deleguotas atstovas

9. Egidijus Mackevičius, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos direktorius, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos deleguotas atstovas

10. Edvardas Makelis, Lietuvos miško savininkų asociacijos Valdybos narys, Lietuvos miško savininkų asociacijos deleguotas atstovas

11. Nerijus Marcinkevičius, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Profesinio mokymo skyriaus vedėjas, Miškininkystės katedros lektorius, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos deleguotas atstovas

12. Sandra Nezabitauskienė, SC „Volfas Engelman“ personalo ir administracijos direktorė, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguota atstovė

13. Irma Pilipienė, asociacijos Lietuvos maisto pramonė direktorė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos deleguota atstovė

14. Rita Pupalienė, Aleksandro Stulginskio universiteto Studijų skyriaus vedėja, Agronomijos fakulteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto docentė, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos deleguota atstovė

15. Danutė Sinkevičienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguota atstovė

16. Jonas Sviderskis, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos deleguotas atstovas (jam nesant, Džiugas Grigaliūnas, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidiumo narys, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos deleguotas atstovas

17. Darius Svirskis, AB „Išlaužo žuvis“ direktorius, Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos deleguotas atstovas

18. Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė, UAB ART21 Produkto plėtros ir vystymo vadovė, Lietuvos verslo konfederacijos deleguota atstovė

19. Gediminas Vaičionis, Lietuvos savivaldybių asociacijos Patarėjas kaimo ir teritorijų planavimo klausimais, Lietuvos savivaldybių asociacijos deleguotas atstovas

20. Albertas Žalys, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorius, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguotas atstovas (jam nesant, Giedrė Pačėsienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vedėja, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguota atstovė, Eglė Remeisienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vyriausioji specialistė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguota atstovė)

Informacijos atnaujinimo data 2019-10-30