2014 metų Gerosios patirties konkursas

2014 m. gruodžio 16 d. Vilniuje vykusioje konferencijoje „Geroji profesinio mokymo patirtis: 2014 metai“ paskelbti ir apdovanoti profesinio mokymo gerosios patirties konkurso „Profesinio mokymo ir verslo bendradarbiavimas“ laimėtojai.

Konkursą organizavo Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo ir orientavimo skyrius kartu su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru. Šių metų konkurso tikslas buvo paskatinti profesinio mokymo įstaigas tarpusavyje pasidalinti bendradarbiavimo su įmonėmis / įstaigomis / organizacijomis sėkmės istorijomis.

Konkursui buvo atsiųstos 43 verslo ir profesinio mokymo bendradarbiavimo sėkmės istorijos. Konkurso laimėtojais paskelbti:

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras  ir UAB ,,Fototechnika”. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro  Fotografų specialybės profesijos  mokytojai, mokiniai bei vadovybė džiaugiasi sėkmingu jau beveik 4 metus trunkančiu bendradarbiavimu su UAB ,,Fototechnika”. Įmonė organizuoja mokymus bei išsamius produkcijos pristatymus, noriai priima mokytojus pasistažuoti, o mokinius – į baigiamąją praktiką. Taip pat, bendromis pastangomis parengtos ,,Fotografavimo paslaugų technologinių kompetencijų tobulinimo programa”, skirta profesijos mokytojams, ir ,,Fotografo modulinė profesinio mokymo programa”, skirta būsimiems fotografams rengti.

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras ir Asociacija „INFOBALT“. Darbdavių iniciatyvos suaktyvėja tuomet, kai atsiranda didelis jų srities specialistų trūkumas. Šios mokymo įstaigos ir asociacijos „INFOBALT“ pavyzdys rodo, kad bendraujant su išties aktyviais – ne tik kalbančiais, bet ir darančiais – darbdaviais įmanoma viskas ir per labai trumpą laiką. Pirmieji kontaktai užmegzti 2014 m. balandžio mėn. Per tą laiką sudarytas IT specialistų rengimo veiksmų planas, parengta nauja mokymo programa, organizuota jos viešinimo kampanija,  organizuotas mokinių priėmimas ir nuo rugsėjo 1 d. mokymo centre įkurtoje „INFOBALT IT akademijoje“ pradėti ruošti labiausiai IT sektoriui reikiami Java programuotojai. Įmonės „EIS Group Lietuva“ atstovai dalyvavo mokinių atrankose ir net ryžosi dėstyti pagrindinius Java programuotojo mokymo programos modulius, nors finansiškai jiems tai visai nenaudinga.

Zarasų žemės ūkio mokykla ir Šlyninkos vandens malūnas. Bendradarbiavimas tarp Zarasų žemės ūkio mokyklos ir unikalaus technikos paveldo statinio – Šlyninkos vandens malūno – tai ir vieta mokinių praktiniams įgūdžiams ugdyti, ir bendri renginiai, ir edukacinės programos, ir specialistų poreikio analizė.

Plungės technologijų ir verslo mokykla ir UAB „Vičiūnai ir partneriai“. UAB „Vičiūnai ir partneriai“ – viena didžiausių ir moderniausių žuvų produktų perdirbimo įmonių šalyje, Plungės mieste sukūrusi apie 2500 darbo vietų. Besiplečiančiai įmonei reikalingi kvalifikuoti specialistai, turintys maisto pramonės darbuotojo specialybės įgūdžių. Todėl mokykla ir įmonė turi bendrų tikslų ir glaudžiai bendradarbiauja ruošiant maisto pramonės darbuotojo specialybės mokinius. Įmonė dalyvavo atnaujinant mokymo programą, organizuoja atvirų durų dienas, pažintines praktinio mokymo pamokas įmonėje ir susitikimus su savo specialistais, gerai besimokantiems mokiniams moka stipendiją, o praktikos metu mokiniams sudaro galimybę dirbti ir užsidirbti.

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla ir viešbutis „Amberton-Klaipėda“. Klaipėdos viešbutis „Amberton-Klaipėda“ tapo patikimu Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos partneriu organizuojant ir vykdant praktinį mokymą, dalyvaujant projektinėje veikloje bei įdarbinant mokinius. Viešbučio restoranuose vedamos praktinio mokymo pamokos, susipažįstama su pažangiausiomis maisto ruošimo technologijomis, naujų patiekalų kūrimu, prisidedama prie banketų, konferencijų kavos pertraukėlių viešbučio svečiams ruošimo. Organizuojami profesinio meistriškumo konkursai tarp virėjų profesionalų ir mokinių praktikantų. Nuo 2013 metų bendradarbiaujama ir ruošiant apeigų ir švenčių organizatoriaus specialybės mokinius, o 2014 m. balandžio – birželio mėnesiais įmonė kartu su mokyklos darbo grupe parengė naują 1 metų virėjo mokymo programą.

Klaipėdos turizmo mokykla ir jos absolventas Vytautas Samavičius/ Momo Grill. Vytautas Samavičius – vienas iš geriausių virtuvės specialistų, 2012 m. išgarsinęs Lietuvą tarp 54 pasaulio šalių. Šis šefas – buvęs Klaipėdos turizmo mokyklos absolventas ir dabartinis  socialinis partneris, kurio pėdomis seka ne vienas mokyklos mokinys. Kiekvienas mokinys, kuriam teko Vytauto Samavičiaus įmonėje atlikti praktiką, užsidega profesine aistra: aktyviai dalyvauja konkursuose, nebijo eksperimentuoti. O kiekvienas susitikimas su mokyklos mokytojais – tai ir pasidalijimas nauja profesine patirtimi.

Mažeikių politechnikos mokykla už „Verslumo savaitę“. Jau trečius metus mokykloje vyksta tradicinis projektas „Verslumo savaitė“. Savaitės metu mokiniai gali dalyvauti įvairiose veiklose: organizuojami įvairūs renginiai, kuriuose dalyvauja vietos verslininkai, „šešėliavimas įmonėse“ – edukacinės išvykos į įmones,  o „protų mūšyje“ mokiniai varžosi su mokytojais bei verslo atstovais.

Kėdainių profesinio rengimo centras ir UAB „Sakret“. Bendradarbiavimas su gerai žinoma statybinių medžiagų gamintoja ir platintoja vyksta įvairiomis kryptimis: mokomieji seminarai, pamokos įmonėje, įmonės materialinė parama praktiniam mokymui vykdyti, profesinio meistriškumo konkursai. Mokiniai netgi įtraukiami į įmonės naujai sukurtų medžiagų ir technologijų išbandymą, stebėjimą ir analizavimą Centro mokomosiose dirbtuvėse.

Alytaus profesinio rengimo centras ir Alytaus mašinų gamykla AB „Astra“. Tai sėkmingos partnerystės pavyzdys, apimantis mokyklos valdymą, profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimą, mokinių gamybinę praktiką ir įsidarbinimą, bendrų projektų ir iniciatyvų įgyvendinimą. Bendradarbiavimo rezultatai akivaizdūs – daugėja mokinių besimokančių pagal inžinerinės pramonės krypties mokymo programas, gerėja mokymosi motyvacija, mokymosi pasiekimai bei įsidarbinimo rodikliai, sėkmingai vystomi žmogiškieji ištekliai bei mokyklos infrastruktūra, diegiamos įvairesnės mokymosi formos.

Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ ir UAB „Kulinarijos studija“. „Kulinarijos studija“ moko kulinarijos meno ir virtuvės paslapčių tiek mėgėjus, tiek profesionalius virtuvės šefus, rengia maisto gaminimo prezentacijas, seminarus. Šiais metais prasidėjusio bendradarbiavimo tikslas yra tobulinti bei atnaujinti virėjų specialybės, antro kurso mokymo programą papildant ją Viduržemio jūros meniu patiekalais.  Kiekvieną mėnesį amatų mokyklos mokiniai kartu su „Kulinarijos studijos“ profesionaliais virtuvės šefais turi 4 dienų sesijas, kurių metu šefai dalinasi teorinėmis bei praktinėmis žiniomis, kartu gamina ir degustuoja patiekalus. Numatyta, kad geriausiai išlaikiusiam baigiamuosius egzaminus mokiniui bus sudaryta galimybė dalyvauti Italijos kulinarijos instituto IFSE rengiamame jauniausio virėjo–konditerio konkurse.

Konkurso organizatoriai specialiuoju prizu apdovanojo Šiaulių profesinio rengimo centrą už aktyvią 5 metus trunkančią profesinio mokymo gerosios patirties sklaidą. Šiaulių profesinio rengimo centras kiekvienais metais nustebina naujomis veiklų idėjomis. Pavyzdžiui, centro Prekybos ir verslo skyrius glaudžiai bendradarbiauja su UAB „Rūta“, veikia 2 mokomosios UAB „Rūtos“ parduotuvės, mokykla inicijavo šokoladinio K.Donelaičio sukūrimą  K. Donelaičio metams paminėti ir net įkūrė ir administruoja mokomąją elektroninę parduotuvę www.e-ruta.lt. Kartu su mokyklos socialiniais partneriais vykdomos socialinės akcijos – šiais metais Šiaulių miesto gimtadienio metu, Šiaulių miesto labdaros valgykloje Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus mokiniai su mokytojais išdalino 778 pyragėlius, kviesdami švęsti miesto gimtadienį kartu.

Lietuvos pramoninkų konfederacija specialiuoju diplomu už sėkmingą veiklą taip pat apdovanojo Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklą.

Konkurso laimėtojams įteikti Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Švietimo mainų paramos fondo bei Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro diplomai ir atminimo prizai.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems konkurse!

IMGP6826

Apdovanojimų galerija >>>