2015 M. GEROSIOS PROFESINIO MOKYMO PATIRTIES KONKURSO REZULTATAI

kpmpc

Konferencijos „Geroji profesinio mokymo patirtis 2015 m.“ , vykusios š. m. gruodžio 14 d., Vilniuje, metu paskelbti ir apdovanoti profesinio mokymo gerosios patirties konkurso „Inovacijos profesiniame mokyme“ nugalėtojai.

Konkursą organizavo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, bendradarbiaudamas kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Specialiuosius prizus buvo įsteigę nuolatinis partneris Švietimo mainų paramos fondas, taip pat Lietuvos pramonininkų konfederacija, UAB Inter Cars Lietuva, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija kartu su žurnalo „Geras skonis“ redakcija, Robotikos akademija.

2015 metų gerosios profesinio mokymo patirties konkurso tikslas – paskatinti profesinio mokymo įstaigas tarpusavyje pasidalinti sėkmės istorijomis apie inovacijų įgyvendinimą profesiniame mokyme ir rezultatyvų jų perkėlimą iš užsienio šalių.

Šiemet konkursui buvo pateiktas 41 gerosios profesinio mokymo patirties aprašymas.

Gerosios profesinio mokymo patirties aprašymų vertinimo komisiją sudarė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro, Švietimo mainų paramos fondo ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovai.

2015 m. gerosios profesinio mokymo patirties konkurso nugalėtojai:
Kėdainių profesinio rengimo centras. Už inovacijas profesiniame mokyme – projektą ,,Nauji svetingumo standartai“.

„Vykdydami Erasmus+ KA1 Mobilumo programos projektą Nr. 2014-1-LT01-KA102-000220 ,,Nauji svetingumo standartai“ Kėdainių profesinio rengimo centro profesijos mokytojai Rima Pužauskaitė ir Žilvinas Kapočius dalyvavo dėstymo vizite Turkijos Fetijos miesto profesinėje technikos mokykloje (FETHIYE MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI). Tai vieni pirmųjų šalies profesijos mokytojų, išvykusių į dėstymo vizitą profesinėje mokykloje užsienio šalyje…“
„Tai patirtis, skatinanti rengti mokymo medžiagą anglų kalba ir galimybė ruoštis užsienio studentų mokymui Centre. Dėstymo vizitas užsienio mokymo įstaigoje – tai tikrai sektinas pavyzdys Centro profesijos mokytojams bei kitoms profesinio mokymo įstaigoms. Šis vizitas skatina mokytojus kelti savo profesinę kvalifikaciją, atnaujinti pedagogines žinias bei tobulinti anglų kalbos įgūdžius. Tuo pačiu gerėja profesinio mokymo įvaizdis, didėja patrauklumas.
Jeigu profesijos mokytojai gali parengti ir dėstyti profesinius dalykus anglų kalba – jie tikrai geri savo specialybės žinovai, jie nebijo iššūkių, jie įdomūs mokiniams!…“

Kėdainių profesinio rengimo centrui įteiktas specialusis Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos ir žurnalo „Geras skonis“ redakcijos prizas – 2016 m. žurnalo „Geras skonis“ prenumerata.

Šiaulių profesinio rengimo centras. Už inovacijas profesiniame mokyme – projektą „Keliauk maloniai“.

„2014 metų pabaigoje buvo atliktas kiekybinis tyrimas – anketinė apklausa, kurioje dalyvavo 69 Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus socialiniai partneriai – darbdaviai. Jie išreiškė nuogąstavimus dėl absolventų, besimokančių pagal mokymo programas „Padavėjas ir barmenas“, „Kelionių agentas“, komunikacijos. Tyrimo analizė leido Prekybos ir verslo skyriaus profesijos mokytojams suprasti, kad reikia spręsti problemą – stiprinti komunikacinius mokinių įgūdžius ne tik daugiau komunikuojant su mokiniais teorinių pamokų metu, bet ir praktinio mokymo metu. Iššūkiu tapo praktinis mokymas: kaip, kokiu būdu tai būtų galima įgyvendinti. Iššūkis paskatino parengti netradicinį projektą „Keliauk maloniai“, kuris buvo pristatytas socialiniam partneriui UAB „Busturas…“.
Šiaulių profesinio rengimo centro ir UAB „Busturas“ bendras projektas „Keliauk maloniai“ startavo 2015 metų balandį. Nuo šios dienos keleivių, keliaujančių UAB „Busturas“ autobusais iš Šiaulių į Vilnių ir grįžtančių tais pačiais autobusais iš Vilniaus į Šiaulius, laukdavo staigmena: Prekybos ir verslo skyriaus mokiniai besimokantys pagal mokymo programą „Kelionių agentas“, pasitikdavo ir palydėdavo iki sėdimos vietos visus keleivius, pagelbėdavo jiems atnešdami iki sėdimos vietos sunkias rankines, o kelionės metu trumpai pristatydavo kuo kelionės vietovės yra svarbios ir žymios. Būsimieji padavėjai ir barmenai paruošdavo kavą/arbatą ir vaišindavo kepiniais. Iniciatyva sulaukė puikių vertinimų iš socialinių partnerių ir, teigiama, kad net 36,7 % įstojusiųjų 2015 metų rugsėjo pirmąją į įvairias Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus mokymo programas informaciją apie profesijas sužinojo iš projekto „Keliauk maloniai“. „Smagu tai, kad ne tik pasiekėme esminį tikslą dėl mokinių komunikacijos ugdymo/tobulinimo, bet ir atitinkamų profesijų populiarinimo, socialinės partnerystės stiprinimo abipusio – naudingo bendradarbiavimo kontekste…“

Šiaulių profesinio rengimo centrui įteiktas specialusis Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos ir žurnalo „Geras skonis“ redakcijos prizas – 2016 m. žurnalo „Geras skonis“ prenumerata.

VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras. Už inovacijas profesiniame mokyme – svetainės „KPRC virtualus gidas“ sukūrimą.

„Svetainė „KPRC virtualus gidas“ – tai mokyklos kabinetų ir mokomųjų dirbtuvių 360 panoraminiai vaizdai, specialybių pristatymai, QR kodai – svetainių, mokytojų vizitinių kortelių, žemėlapių, GPS koordinačių, taip pat nuotraukos, 30 metų mokyklos istorijos laiko juosta, žemėlapiai, animacijos ir kt. jums perteiks mūsų veiklas mokykloje, per pamokas ir po pamokų bei supažindins su mus supančia aplinka…“.
„Programos „Projektų vadyba ir komandinis darbas“ metu mokiniai įgijo įgūdžių, kurie reikalingi šiuolaikiniame gyvenime, kad jie rastų savo vietą, gebėtų taikyti IKT žinias, įveiktų iškilusias problemas: savęs pažinimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, sprendimu priėmimo ir sunkumų įveikimo. Dar išskirčiau kūrybinio ir kritinio mąstymo bei savęs pažinimo įgūdžius.
Mokiniai išmoko vadybos pagrindų, bendravimo ir bendradarbiavimo, biudžeto planavimo, lyderystės, atsakingumo, rinkti informaciją, ją atsirinkti, kaupti, apdoroti, o svarbiausia sužinojo ir išmoko dirbti su naujausiomis Web programomis. Jiems tai buvo labai įdomu. Patiko ir bendravimo aplinka…“.

VšĮ Kelmės profesinio rengimo centrui įteiktas specialusis Robotikos akademijos prizas – Robotikos diena Kelmės profesinio rengimo centro mokiniams.

VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla. Už inovacijas profesiniame mokyme – integruotas teorijos ir praktinio mokymo pamokas (videotiltą) būsimiems automobilių mechanikams.

„Ieškodami kaip sudominti mokinius, būsimus automobilių mechanikus, mes, du profesijos mokytojai, pasitarę su mokiniais, įgyvendinome inovatyvios pamokos idėją – surengėme dviejų automobilių mechanikų grupių- AM-48 ir AM-53 – pamoką videotiltą panaudodami Skype programą. Videotiltas praplėtė galimybes skirtingų grupių mokiniams mokytis bendradarbiaujant, dalijantis teorinėmis žiniomis ir demonstruojant praktinius gebėjimus…“.
„Mokinių aktyvumas, degančios akys, noras pasidalinti savo žiniomis su kitais parodė, kad tokia inovatyvi pamoka jiems padėjo ne tik geriau suvokti teorinių žinių reikšmę, bet ir suprasti jų reikalingumą dirbant automobilių mechaniku. O svarbiausia, jiems buvo suteikta galimybė komunikuoti, pajausti atsakomybę už savo darbą, išsakyti nuomonę ir įsiklausyti, ką sako šalia esantis…“

VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklai įteiktas specialusis UAB Inter Cars Lietuva prizas.

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla. Už inovacijas profesiniame mokyme – už šiuolaikinių informacinių ir ryšio technologijų naudojimą ugdymo procese.

„Šiuolaikinį mokinį sudominti gana sudėtinga. Jis jau yra pažįstamas su asmeniniu kompiuteriu ir internetu. Geba juo naudotis. Todėl siekiu skatinti teisingą šiuolaikinių informacinių technologijų naudojimą. Automobilių ir autotraukinių sandaros pamokų metu rodau animuotus įvairių automobilių komponentų vaizdus, mokomuosius YouTube klipus, kuriuose supaprastintai parodomas įvairių dalių veikimas. Mokomuosiuose plakatuose įterpiau QR kodus, kuriuos mokiniai gali nuskaityti savo mobiliaisiais telefonais, ir jų ekranuose pamatyti kaip veikia tam tikri automobilio ar autotraukinio komponentai. Taip pat naudoju programas, padedančias mokiniui lengviau įsisavinti informaciją. Pavyzdžiui programa „Algodoo“ suteikia galimybę kurti nesudėtingus mechanizmus, stebėti jų veikimą…“
„Dėka šių naujovių, gilinamos teorijos pamokų metu įgytos žinios. Gerinamas mokinių kompiuterinis raštingumas, naudojimasis elektroninėmis ryšio priemonėmis, specialybinė užsienio kalba. Ugdomos bendrosios asmeninės kompetencijos (iniciatyvumas, komandinio darbo, kūrybiškumas ir t. t.). Didinamas profesinės mokyklos įvaizdis. Mokykla atrodo šiuolaikiška, prisitaikiusi prie „Z kartos“, ne tokia nuobodi, kurioje vien tik skaitoma ir rašoma.
Mokiniai mokosi savarankiškai ieškoti sprendimų, bendrauti tarpusavyje ir bendradarbiauti. Atsiskleidžia mokinių kūrybiškumas. Prasiplečia mokinių gebėjimas tinkamai išnaudoti mobiliuosius įrenginius ir internetą…“

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklai įteiktas specialusis UAB Inter Cars Lietuva prizas.

Specialiaisiais Švietimo mainų paramos fondo prizais apdovanotos šios profesinio mokymo įstaigos:

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras.

„Mokant šiuolaikinį specialistą profesijos ir rengiant jį Europos Sąjungos darbo rinkai viena iš svarbiausių kompetencijų tampa tarpkultūrinė kompetencija. Suprasdama šią problemą ir norėdama daugiau sužinoti apie tarpkultūrinės kompetencijos svarbą, 2013 metais VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centro bendruomenė inicijavo Leonardro da Vinci programos Naujovių perkėlimo projektą „Mokinių ir profesijos mokytojų tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimas Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigose“…“
Projekto partnerių pasiekti rezultatai padarė teigiamą poveikį suinteresuotoms šalims (darbdaviams, darbuotojams, profesinio mokymo administracijai, profesinio mokymo politikos formuotojams ir t. t.). Šio projekto patirtis pritaikyta profesinio mokymo srityje, ypač atsižvelgiant į tarpkultūrinę ir integracijos perspektyvą. Veiksmingas universitetų, kolegijų, profesinio mokymo institucijų ir darbo rinkos bendradarbiavimas suteikė daug atsakymų į švietimo sistemoje atsirandančius poreikius tiek tarptautiniu, tiek ir nacionaliniu bei vietiniu lygmeniu…“

Kauno informacinių technologijų mokykla.

„Pas partnerius išvydome vykdomą multimedijos mokymo programą. Ja visi susidomėjome, nes moksleiviai mokėsi ne tik kompiuterinės grafikos ir grafinio dizaino, bet dirbo garso įrašų studijose, montavo vaizdo filmukus, kūrė reklamas. Visiems tapo aišku, atsižvelgiant į naujausius darbo rinkos poreikius, kad ši specialybė mūsų mokyklose yra būtina…“
„Nuo 2014 m. rugsėjo Kauno informacinių technologijų mokykla kviečia moksleivius studijuoti „Multimedijos paslaugų teikėjo“ modulinę profesinio mokymo programą. Praktikos metu moksleiviai vyko pas vykdyto projekto partnerius, ETIC Lisabona Portugalija, pademonstruoti įgytų žinių ir kompetencijų. Šiemet ruošiama jau antra moksleivių grupė, pagal šią modulinę mokymo programą. Šios modulinės programos specialistai ruošiami ne tik Kauno informacinių technologijų mokykloje, bet ir Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykloje, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre…“

VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras.

„Specialiųjų poreikių asmenų profesinis mokymas yra priartintas prie realios darbo rinkos sąlygų, mokymas vyksta taip, kaip realioje darbo vietoje. Mane sužavėjo per Italijos RAI TV kanalą rodytas reportažas iš Perudžos. Vienas ūkininkas savo žemėje įkūrė mokymo centrą, kur moko profesijos paslapčių vaikinus, turinčius itin didelių mokymosi sunkumų, nepritapusius nei profesinėje mokykloje, nei vidurinėje bendrojo lavinimo mokykloje…“
„Tokių minčių inspiruota, dirbu su būsimaisiais viešbučio darbuotojais. Visi jie turi įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių…“
„Man, kaip mokytojai, smagiausia matyti gerą mokinių emocinę būklę, kuri kyla iš jų patirties darbe. Ne mažiau svarbus dalykas yra džiaugtis matant, kad kiti to viešbučio darbuotojai negalią turintį žmogų priima draugiškai ir tolerantiškai.
Taigi, tik tobulinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įgūdžius, įtraukiant juos į darbo veiklą, gerinama jų gyvenimo kokybė, užtikrinamas jų dalyvavimas darbo rinkoje, socialinė inkliuzija…“

Specialiaisiais Lietuvos pramonininkų konfederacijos prizais „Už sėkmingą verslo pasaulio ir profesinio mokymo bendradarbiavimą“ apdovanotos šios profesinio mokymo įstaigos:

1. Alytaus profesinio mokymo centras.
2. Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras.
3. Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla.

Nuoširdžiai dėkojame profesinio mokymo įstaigų bendruomenėms, pateikusioms gerosios profesinio mokymo patirties aprašymus.
Taip pat dėkojame visiems Centro partneriams šiame Konkurse: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Švietimo mainų paramos fondui, Lietuvos pramonininkų konfederacijai, UAB Inter Cars Lietuva, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijai, žurnalo „Geras skonis“ redakcijai, Robotikos akademijai.

Konkurso apdovanojimo akimirkos: