2015 m. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų konkurso rezultatai

Įgyvendinant 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymą, šiais metais organizuotas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų 2015 m. konkursas, kuris skirtas plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, pritaikant jas prie visuomenės ir darbo rinkos poreikių.

2015 m. liepos 7 d. LR švietimo ir mokslo ministrė įsakymu Nr. V-727 patvirtino 2015 m. finansuojamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucijų ir programų sąrašą. Net 23 kokybiškiausioms ir novatoriškiausioms neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucijoms bei jų įgyvendinamoms programoms buvo skirta 289 532 EUR.

Šiais metais skiriant lėšas, prioritetai buvo teikiami paraiškoms, kuriose buvo įvardytos neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos sudarančios galimybes:
1. plėtoti mokymosi visą gyvenimą paslaugas regionuose;
2. ugdyti darbo rinkai aktualias suaugusiųjų bendrąsias kompetencijas;
3. tenkinti Trečiojo amžiaus universiteto asmenų mokymosi poreikius;
4. tobulinti andragogų kompetencijas įgyvendinant aktualias suaugusiųjų švietimo programas;
5. plėtoti neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugas formalaus švietimo įstaigose.

Konkursui buvo pateiktos 78 paraiškos, kurios buvo vertintos 2 etapais. Pirmojo etapo metu vertinimo komisija tikrino paraiškas, atsižvelgdama į paraiškos tinkamumo vertinimo formą. Šiame etape buvo atmestos 35 paraiškos. Antrojo etapo metu komisija vertino paraiškas atsižvelgdama į programų aktualumą, turinį, tikslus, numatomus rezultatus, biudžetą. Programos vertintos balais nuo 5 iki 100.

Programas planuojama įgyvendinti iki šių metų gruodžio mėnesio.
Konkursą administruoja Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.
Su patvirtintų institucijų ir programų sąrašu galite susipažinti čia.